На 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жени, в София и в редица големи градове на страната ще се проведе шествието „Нито една повече!“.

Протести ще има и в Пловдив, и във Варна и във Велико Търново. Денят се отбелязва с протест в столицата за шеста поредна година.

Феминистки мобилизации, организатори на шествието в столицата и съорганизатори на протестите в другите градове, продължават да алармират за нарастващите случаи на домашно и полово базирано насилие и отправят искания към българските институции за незабавни действия, които да адресират физическото, сексуалното, психическото, икономическото и структурното насилие.

Сред исканите мерки са и полагането на целенасочени усилия срещу ежедневно нарастващото институционално насилие и хомофобски и трансфобски атаки над ЛБТИ+ деца и жени, преразглеждането на сериозните пропуски в законодателството спрямо осигуряването на човешките права и достоен живот на транс и интерсекс хората в България, както и предприемането на мерки, които да защитят телесната автономност на подрастващите деца и млади хора.

От Феминистки мобилизации отбелязват, че приетите по-рано тази година промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) и Наказателния кодекс (НК) изключват правото на ЛГБТИ+ хората да търсят защита от домашно и полово базирано насилие, а срокът от 60 /шестдесет/ дни, който се отнася до продължителността на отношенията между двама души в новоприетата дефиницията за “интимна връзка” в ЗЗДН не удовлетворява по никакъв начин исканията за улесняване и незабавна защита на хората, които са в насилствена връзка.

По неофициална статистика поне 20 жени са изгубили живота си вследствие на домашно или полово базирано насилие от началото на 2023 г., а хиляди други са подложени на тормоз, насилие, преследвания и унижения от своите насилници ежедневно.

„Нито една повече!“ в София ще се проведе от 17.00 часа пред Съдебната палата.