Проверка по неотложност е акция, която се извършва без разрешение от съда. Такава се провежда, когато съществува опасност да бъдат укрити доказателства за престъпление или пък да избяга евентуалният извършител