"Многократно съм излизал от страната с автомобила без проблем. Един ден ми казаха, че е обявен за издърване. Получавам призовка от окръжен следствен отдел в Благоевград - отидох и представих пълна информация за автомобила", каза Петър Майсторов.

Делото се води в Словакия, тъй като колата всъщност е оттам, но е закупена от Германия. Според анализ на словашки адвокат ключов момент е да се определи собственикът на автомобила. "По словашкия закон собственик е лизинговата компания, а по немския закон собственик съм аз", добави Майсторов.