Публикувано в петък голямо глобално проучване показва прилив на отчаяние и разочарование от установената политика, особено сред младите американски мъже, единствената група от населението на САЩ, която е станала по-консервативна през последното десетилетие.

Проучването на международната изследователска агенция "Глокалитис" (Glocalities), предоставено на Ройтерс, предлага поглед към обстоятелствата, които формират обстановката преди изборите в САЩ през ноември, както и преди гласуване на много места по света, включително на изборите за Европейски парламент през юни.

В проучването са анкетирани респонденти, за да се определи позицията им по скала за оптимизъм между "надежда" и "отчаяние", и по друга между "контрол" и "свобода" – с други думи, консерватизъм и либерализъм.

Средно погледнато, светът е станал по-либерален между 2014 г. и 2023 г., макар и да е станал по-песимистичен, според повече от 300 000 анкетирани в 20 държави, представляващи почти 60% от световното население.

Младите хора по света се чувстват особено разочаровани от обществото, казва Мартин Ламперт, ръководител на изследователския отдел на "Глокалитис", и добавя, че "рязкото нарастване на отчаянието сред младите хора в САЩ далеч надхвърля нарастването на отчаянието сред младите хора в страните от ЕС".

Най-поразителното е, че младите мъже в САЩ са единствената група от населението на Съединените щати или в седем държави членки на ЕС, които действително са станали по-консервативни от 2014 г. насам – или, според проучването, предпочитат повече контрол, отколкото свобода.

Общо 14 526 американци са били анкетирани между 2014 и 2023 г., включително 2 242 мъже на възраст 18-34 години.

В световен мащаб "чувството на безнадеждност, разочарование от обществото и бунт срещу космополитните ценности отчасти обяснява възхода на радикалните десни партии, действащи в противовес на утвърдените социални, политически и икономически принципи на обществото", каза Ламперт, като посочи изборите в няколко европейски държави.

Алгоритмите на социалните медии усилваха тенденцията, като привличаха "умерено консервативни млади мъже към по-крайни и радикални консервативни мъжки ролеви модели и възгледи за света".

Младите жени са "най-либералната група в историята"

Проучването също така подчертава рязката разлика между младите мъже и младите жени по света.

И едните, и другите са загрижени за перспективите за кариера, финансова сигурност и образование, но докато мъжете на възраст 18-24 години изпреварват мъжете на възраст 55-70 години като най-консервативната социална група, жените на възраст 18-24 г. са по-либерални и антипатриархални.

По скала, в която 1 представлява най-консервативните, а 5 – най-либералните, жените в световен мащаб на възраст 18-24 години са преминали от 3,55 през 2014 г. до 3,78 през 2023 г. – и двата показателя са най-високите сред всички възрастови групи.

Мъжете на същата възраст са се придвижили от 3,29 на 3,36. В САЩ мъжете на възраст 18-34 г. са станали по-малко либерални, като са спаднали от 3,48 на 3.46 по скалата 1–5.

"В световен мащаб младите жени вероятно са най-либералната група в човешката история", се казва в проучването.

Младите жени се притесняват преди всичко от социални въпроси като сексуален тормоз, домашно насилие, малтретиране на деца и пренебрегване.

Младите мъже са по-ориентирани към постигането на социален и икономически статус и се ръководят от консервативните семейни ценности и съревнованието, смелостта и честта.

Ако проучването предлага лъч оптимизъм, то той е се отнася за мъжете и жените над 55-годишна възраст, единствените групи, които като цяло са по-обнадеждени през десетилетието, както и по-либерални.

На респондентите са били зададени 43 въпроса, за да бъде оценено къде се нареждат.

За да определи социалните ценности, агенция "Глокалитис" е оценявала техните възгледи за патриархата, гъвкавостта по отношение на ролята на пола, еднополовите бракове и съжителството преди брака.

Измерването на нагласите е било съсредоточено върху бъдещите перспективи и чувството на разочарование от обществото.

Проучванията са проведени в Австралия, Белгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Мексико, Нидерландия, Полша, Русия, Република Южна Африка, Южна Корея, Испания, Турция, Великобритания и САЩ.