Ролята на медиите е много важна, за да се запази знанието за българския език и история, и всичко, което ни обединява като българи, смята Ясен Дараков от BG VOICE (САЩ). 

Той беше модератор на втория панел „Знанието за род и език в българските медии“ от 19-ата Световна среща на българските медии. Форумът продължава до 21 юни, а дискусиите са в три града в Украйна – Одеса, Болград и Измаил, където има големи български общности.

Знанието за род и език продължава да заема важно място за българите в Украйна, каза Ясен Дараков. По думите му българските медии се издават на български и това е най-елементарният начин, по който запазваме езика жив.

Ясен Дараков каза, че е удивен от това, че 7-8 поколения говорят много добър български език. За съжаление, не може да се каже същото за българите в САЩ, добави той. Тук според него е ролята на медиите да продължават да използват българския език и да работят в партньорства с училищата. 

Той разказа, че в Чикаго, на 24 май, се организира „Парад на България“, който обединява всички български училища и фолклорни състави, а на 3 март има издигане на знамето. „Тези инициативи създават усещане за принадлежност и национална гордост, и позволяват да се запази връзката с България“, коментира Дараков.