По-малко от месец остава до периода за тази година, през който ще можем да си купим здравна застраховка през ,,Обамакеър" или да променим покритието си. Срокът за закупуване на застраховка ще бъде само 3 месеца - от 15 ноември до 15 февруари. Средата на другия месец - 15 ноември, е първият ден, в който можем да направим това, а за да сме покрити от началото на новата година, трябва да си купим или да променим здравния план до 15 декември. И докато записването засяга тези, които нямат здравна застраховка от работодателя си или от друга организация, глобите обхващат всички, които попълват данъчни декларации.

Тази данъчна година е първата, в която, ако нямаме здравна застраховка, ще ни се начислява глоба в годишните данъци. От тази година програмата има и нови формуляри, които обаче могат да объркат процеса както на застраховане, така и на попълване на данъчните декларации. Много дати, нови срокове и поредната доза неясноти. А немалко българи ще бъдат сред засегнатите.

,,В данъците вече ще трябва да доказваме дали сме имали здравна застраховка и колко точно месеци сме я плащали или са ни я плащали. Независимо дали чрез работодател, лично-директно със застрахователна компания или използвайки интернет страницата на ,,Обамакеър", сега с всяка данъчна форма вече трябва да получаваме и здравна застрахователна форма", обяснява данъчният експерт Румен Христов.

Новите формуляри са 1,095 - а, b,c. Те целят да се намалят или да премахнат напълно глобите в декларациите на тези, които са нямали застраховка до определен момент и след това са закупили здравен план. За застрахованите с ,,Обамакеър" обаче съществува реална опасност да отнесат солидни глоби, когато обявяват и попълват данъците си, ако правителството не им изпрати навреме въпросните формуляри.

,,Когато попълваме данъци, трябва да чакаме формуляри за здравна застраховка от работодател, застрахователна комания или от уебсайта на ,,Обамакеър". На практика всеки, който работи на данъчната форма W-2, трябва да получи 1,095-c, но само ако работодателят му предлага застраховка", обясни още Христов. Според експертите точно там се крие проблемът. Примерни формуляри бяха пратени до данъчните експерти едва преди няколко дни, а тепърва тези бланки трябва да достигнат до работодателите и работниците, и то преди 31 януари 2015 г.

,,Моите опасения са, че много работодатели няма да знаят за тези формуляри, ние - данъчните експерти, ги получаваме късно. По този начин няма да можем да си направим данъците навреме и всичко ще закъснее - от връщане на пари до това колко ще плащаме, а и всичко това е свързано с глоби", обясни Христов. А глобите не са малки. За първата година те ще бъдат $95 на човек, или 1% от общия доход - зависи от това коя сума е по-голяма. Именно в данъчните декларации, които ще попълним малко след началото на следващата година, ще бъдат упоменати и въпросните глоби.

,,С помощта на тези формуляри ще се докаже кой е имал здравна застраховка. За работодателите има и таблица, където по месеци ще се описва кой кога е имал застраховка. Това е един безкрайно объркан процес. Аз, който съм в бизнеса от почти 20 години, не съм виждал подобни неясноти", каза още Христов.

Какво съветват експертите?

Още отсега трябва работниците да потърсят 1,095 формулярите, за да избегнат евентуални глоби в данъчните си декларации. Тези, които нямат застраховка, просто ще платят $95, или 1% от дохода си. След това обаче глобите се утрояват, затова и закупуването на здравна застраховка сега е много важно. ,,Работниците, които са на W-2 форма, трябва да чакат или да изискат от работодателя си въпросния формуляр. Тези, които са се застраховали самосиндикално през ,,Обамакеър" или от застрахователна компания, също трябва да ,,търсят" формулярите. Но тук възниква и един друг проблем. Ако аз например не съм си купил план от Обамакеър, а от застрахователна компания, и тя ми изпрати формуляра, не е ясно как ще си получа субсидиите. Не е ясно дали те ще се включват в данъчните връщания", заключи Христов.