Държавният департамент обявява началото на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2016 г., позната повече като „лотарията за зелена карта". Електронните формуляри вече се приемат, като последният ден, в който могат да бъдат подадени, е до 12 ч. по обяд (американско източно стандартно време) на 3 ноември 2014 г. Формулярът се намира на адрес www.dvlottery.state.gov. Не се приемат заявки за участие, изпратени по пощата. От Държавния департамент напомнят, че кандидатстването е безплатно. Дължими са само съответните такси при одобрение. Кандидатите трябва да запазят входящия си номер поне до 30 юни 2016 г. Единствено чрез него ще могат да проверят дали са изтеглени в лотарията.

Официална информация за това дали кандидатът е избран да продължи участието си в програмата може да се получи на горепосочения сайт след 5 май 2015 г. Съобщения до тези, които са изтеглени, няма да бъдат изпращани по електронна или обикновена поща. Всеки получател на писмо или имейл, в който се споменава виза от лотарията или зелена карта, може да е сигурен, че съобщението е подвеждащо и измамно. Освен това не се извършва плащане към трета страна в процеса по кандидатстване. Единственото плащане става при одобрение в посолствата на САЩ.

Кандидатите могат сами да подготвят и да изпратят електронния формуляр или да помолят някой друг да го изпрати от тяхно име, но всеки участник трябва да е сигурен, че информацията е точна и пълна. Законът допуска само един електронен формуляр за всеки участник по време на периода за регистрация. Кандидати, които са изпратили повече от един формуляр, ще бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче двама души, които са съпруг и съпруга и отговарят на изискванията, да подадат един формуляр, като включат в него своя брачен партньор.

Инструкциите за лотарията за зелена карта са публикувани на английски и на български в сайта на US посолството в София: http://bulgaria.usembassy.gov/iv-diversity.html и http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/iv-diversity.html. За допълнителни въпроси се обръщайте и на адрес: [email protected] или към отдел „Имигрантски визи" на тел. +359 (0)2-937-5444 всеки работен ден от 9 до 12 ч.