Здравейте, приятели! Надявам се, че сте се наспали добре миналата вечер, защото днес е време за един бърз финансов тест! Служителите на американската правителствена организация, занимаваща се с контрола по финансовата дисциплина и публичната информация, са създали тест, който да помогне на всички нас да си ,,сверим часовниците" относно това доколко сме ,,в час" с всекидневните финансови проблеми, които ни заобикалят. Като резултат от това са били запитани над 25,000 жители на Америка, всеки по пет сравнително простички въпроси за това как те биха боравили с личните си финансови в различни ситуации. Резултатите са били повече от трагични!

Докато сравнително 3/4 от запитаните са имали високо самочувствие за финансовите си знания, само 14% от тях са могли да отговорят на всичките пет въпроса правилно. Фактът, който е още по-озадачаващ, е, че хората, които са положили теста през 2013 година, са имали по-лоши резултати като цяло от тези, които са го направили през 2009-а.

Петте въпроса са свързани с разбирането ни относно лихвите по заемите; инфлацията; цените на ценните книжа; заемите за жилища и рисковете от инвестиране. Насочете вниманието си към въпроса за ценните книжа - изглежда, че той е като подземен камък, защото само 28% от запитаните са отговорили вярно. Също така въпросът за рисковете от инвестиране може да ви затрудни или заблуди малко, защото най-много хора са отговорили просто: ,,Не знам."

Въпрос 1: Нека предположим, че имате $100 в спестовна сметка, която получава 2% лихва на година. След 5 години колко точно ще имате в сметката си?

а) повече от $102;

б) точно $102;

в) по-малко от $102;

г) не знам.

Въпрос 2: Представете си, че лихвата на вашата спестовна сметка е 1% на година, а инфлацията е 2% на година. След една година биха ли вашите пари закупили повече, отколкото могат да закупят днес, точно колкото могат да закупят днес, или по-малко от това, което могат да закупят днес?

а) повече от днес;

б) абсолютно същото, колкото днес;

в) по-малко от днес;

г) не знам.

Въпрос 3: Ако лихвените проценти се вдигнат, какво типично би се случило с цените на ценните книжа?

а) също ще се покачат;

б) ще паднат;

в) ще останат непроменени;

г) не знам.

Въпрос 4: Вярно или невярно е твърдението, че когато вземем 15-годишен заем за жилище, нашите плащания ще са по-високи от плащанията ни за 30-годишен заем за същата сума, но сумата по лихвата, която ще платим на 15-годишния заем, е по-малка?

а) вярно;

б) не е вярно;

в) не знам.

Въпрос 5: Вярно или невярно е твърдението, че закупуването на акция от една-единствена компания ще предостави по-малко рискована възвръщаемост, отколкото един взаимен фонд?

а) вярно;

б) невярно;

в) не знам.

На национално ниво средностатистически хората са отговорили на 2.88 въпроса правилно. Ето и правилните отговори: 1-а; 2-в; 3-б; 4-а; 5-б. Моят съвет е да препратите тези въпроси на приятели и познати и дори да дискурирате отговорите и резултатите си в по-късен етап.