На 19 април почитаме паметта на преподобни Йоан Вехтопещерник. Това е една история за свети мъже и разбойници, почерпили се с вино със змийска отрова. Преподобни Йоан Вехтопещерник е живял през VІІІ век.

Той се подвизавал в манастира, основан в Палестина близо до Йерусалим от св. Харитон Изповедник. За храм на манастира служела една пещера. По-късно св. Харитон живял и в друга пещера близо до гр. Йерихон, където също построил манастир. Затова първата пещера била наречена Вехта (стара), откъдето и преподобни Йоан бил наречен Вехтопещерник.

Не му дават името Ветхолаврит поради това, че Ветхата лавра на преподобни Харитон първоначално се намирала в една разбойническа пещера. В нея преподобният бил затворен от разбойници, но след като изпили виното, "отровено от змия" - както се споменава в житията - умрели, и Харитон се освободил от тях. Като намерил в пещерата много злато, заграбено от разбойниците, преподобният съградил край пещерата църква.

А когато при него се събрали братя, сред които и преподобният Йоан (Ветхопещерник), изградил над пещерата и обител. Тъй като преподобният Йоан живял в тази древна пещера и извършвал богослужението в пещерната църква, той бил наречен "ветхопещерник".

Обикнал Христа от цялото си сърце, той още от младини започнал да пътува по светите места и да слуша съвети от святи люде и отшелници. Най-после се настанил в Харитоновата пещера, където се отдал на строги подвизи. Много години прекарал в пост, молитва и бдение, като винаги мислел за смъртта и се учел на смирение. Като преживял достатъчно години и през цялото време благоугаждал на Бога, той се преставил пред Господа. Неговата душа била отнесена от светите безплътни ангели във вечните небесни обители.