На 25 юни Църквата почита Св. Прокопий Варненски.

Св. преподобно мъченик Прокопий се родил в околността на гр. Варна от благочестиви родители българи. На 20-годишна възраст той постъпил в Предтечанския манастир на Атон, гдето духовният живот под ръководството на стареца Дионисий бил строг. 

Там приел монашеско пострижение. Но врагът на човешкото спасение подигнал духовна борба против него, която той не издържал и напуснал Света гора. А оттам нататък дяволът вече го довел до пълно отчаяние и до приемане на мохамеданската вяра.

Прокопий отишъл при кадията (съдия) на гр. Смирна и заявил, че се отрича от Христа. Обаче когато подир 15 дни той бил обрязан по мохамедански обичай, изведнъж така силно се смутила съвестта му, че той не издържал нейните угризения и се отправил при един християнски духовник, атонски йеромонах, на когото открил своя голям грях и своята решимост да го изкупи чрез мъченичество.

Духовникът го посъветвал да поеме по-добре умерения път на монашеското покаяние на Света гора Атонска, но Прокопий решително помолил той да го благослови за мъченически подвиг.

Той се подготвял 15 дни с пост и молитва, като често идвал за съвет при духовника. В последния ден те заедно изпели молебния канон на св. Богородица и Прокопий в турско облекло отишъл при съдията, пред когото хвърлил от главата си зелената чалма, смело изповядал Христа и проклел Мохамеда. За тази постъпка турците го набили жестоко и го хвърлили в затвор.

После те опитали да го привлекат с обещания за високи служби, но всичко било напразно. Светият мъченик благодушно отговарял: - Ако дори бихте ми подарили целия свят, то и тогава не бихте могли да промените моето твърдо намерение.

Последвала смъртна присъда. Безстрашното мъжество на мъченика смутило турците и никой от тях не дръзвал да му отсече главата. За тази цел бил повикан един свиреп отстъпник от християнската вяра. Свети преподобномъченик Прокопий Варненски пострадал на 25 юни 1810 година в гр. Смирна.