Рекордно количество прахообразно вещество (кетамин) откриха служители от отдел „Борба с наркотрафика“ на летище София. На 21 септември са извършили проверка на карго пратка, представляваща 12 бидона с общо тегло 352 кг, пристигаща от Индия през Франкфурт, Германия, с посочен получател - фармацевтична компания от София, собственост на чуждестранен гражданин. Извършен тест с раманов спектроскоп е дал положителен резултат за кетамин. Той се използва предимно във ветеринарната медицина, но се продава нелегално на улицата, най-често във формата на прах.

Това е най-голямото количество кетамин, задържано от Агенция „Митници“.

Пратката с нетно тегло 300 кг кетамин е достатъчна за „производството“ на 2 млн. дози за черния пазар. Изискани са необходимите документи и лицензи съгласно чл.32а, ал. 12 от  Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и към момента на проверката лицензия или разрешително за внос, износ или транзит на пратка, съдържаща 300 кг. „Ketamine Hydrochloride BP”, не е предоставено на митническите органи. На 27 септември съвместен екип на Агенция „Митници“ и Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) са посетили посочения в придружаващите документи склад на фирмата – получател. На място проверяващите установяват, че

намиращото се на адреса складово помещение е необитаемо

и според рекламни табели е в процес на продажба от собственика си. Проведени са допълнителни оперативно-издирвателни мероприятия, в резултат на които по безспорен начин е установено, че складът на фирмата не извършва дейност по издаденото от ИАЛ Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, а на адреса, посочен като седалище на фирмата, от март 2022 г. насам се помещава друго дружество. Предвид обстоятелството, че „кетамин хидрохлорид“ е вещество, включено в списък III "Рискови вещества" от Приложение № 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, която е образувала досъдебно производство.