Писмо от Америка… имаше такъв филм, но какво всъщност означава това словосъчетание, какво означава да получиш или може би по-скоро да получиш и да имаш, да притежаваш писмо от Америка…!? Писмото от Америка днес е едно обикновено писмо, което носи новини, но днес то е електронно в повечето случаи. Някога тези писма са били на хартия, а още пò някога, в историята, се оказва, че писмата от Америка представлявали истинска ценност! В ранните години на масова имиграция към Америка писмата от там са представлявали ценност, която е била пазена с години. Край масите в България и не само, в Европа въобще, разговорите в началото на ХХ в. се въртели около Америка. Едни вече били заминали за там, а други скоро трябвало да отпътуват, останалите пък мечтаели да ги последват. Америка била същински небесен Йерусалим, Обетована земя, Соломонов храм, Вавилон, където няма гладни. По онова време

цяла Европа мечтаела за Америка

значението на писмото

Писмата от Америка имат собствени историиПисмата от Америка имат собствени истории

традиционния информационен дял