Българският газопреносен оператор "Булгартрансгаз" подписа в четвъртък два от договорите за започване на строежа на вертикалния газов коридор. Проектът предвижда да осигури нов маршрут за пренос на газ, който за пръв път върви от юг на север, а не обратното.

Вертикалният газов коридор е инициатива на няколко държави - Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Целта му е да подобри сигурността и да осигури разнообразие на източниците и маршрутите за пренос на газ.

Новината идва на фона на очакваното спиране на преноса на руски газ през Украйна в края на тази година. Това пряко ще засегне държави като Словакия, Унгария и Австрия. С вертикалния коридор ще се осигури алтернатива на този маршрут и ще се подобри преносът на газ от Гърция към България и от България към Румъния.

"Ще положа максимални усилия проектът да бъде реализиран предсрочно, а именно до края на следващата година", каза служебният министър на енергетиката Владимир Малинов.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Кирил Равначки пък отбеляза, че докато преди година България изцяло е била зависима от един източник на газ - Русия, "в момента имаме добра свързаност с всички наши съседни държави и привличаме междунардони компании от всички части на света".

В четвъртък бяха подписани два от договорите за изграждането на коридора - с обединенията "ХИЛ Интернешънъл - ГБС 1" и "ХИЛ Интернешънъл и ГБС 3". Основни участници в тях са строителната компания "Главболгарстрой" (ГБС) и международният ѝ партньор HILL International.

Малинов определи обществената поръчка, по която бяха подписани договорите, като "най-ключовата за този проект". Стойността ѝ е 485 млн. лв.

Енергийният министър съобщи, че първата част от финансирането ще бъде осигурена чрез увеличаване на капитала на "Булгартрансгаз" от страна на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Освен това правителството планира в държавния бюджет за 2025 г. да бъдат предвидени държавни гаранции, с които да се даде възможност на "Булгартрансгаз" да проведе преговори за останалата част от финансирането.

По план капиталът на газопреносното дружество трябваше да бъде увеличен с 200 млн. лв. до 1 май, но няма информация обаче това да се е случило. Държавните гаранции следва да са за до 625 млн. лв., пише "Капитал".

През март, когато все още управляваше кабинетът на Николай Денков, депутатите задължиха министъра на енергетиката да проучи възможността за европейско финансиране. Не е ясно обаче дали това е възможно. По новия газопровод ще тече предимно втечнен газ от САЩ, затова се очаква, че финансиране може да дойде и от американски фондове.

"Нашият маршрут ще стане истинска алтернатива за пренос на втечнен газ от надеждни партньори", обобщи Малинов.

Проектът за вертикален газов коридор включва разширение на вече съществуваща мрежа, а не изграждане на изцяло нова такава. Той ще използва стария Трансбалкански газопровод. Това ще позволи транспортирането на природен газ от Гърция до Молдова и подземни хранилища в Украйна. От там той ще може да стига до други държави в Европа.

Изграждането на българската част от проекта е разделено на три части - обект "Лупинг от Кулата до Кресна", обект "Преносен газопровод от Пиперево до Перник" и обект "Лупинг от Рупча до Ветрино". По този начин ще бъде повишен капацитетът за пренос на газ от Гърция към България и от България към Румъния.

С увеличаването на капацитета на двете връзки ще се осигури техническа възможност за диверсификация на газовите доставки както на България, така и на останалите страни в региона.

"Булгартрансгаз" избра компаниите, които ще изпълняват проекта, през май. "Главболгарстрой" и HILL International ще работят по разширяването на газовите връзки с Гърция и Румъния.