Гергана Грънчарова, съпругата на Мартин Божанов-Нотариуса, е била назначена в ГДБОП със заповед на от 19 май 2021 година, подписана от Бойко Рашков. Той беше назначен за служебен министър на вътрешните работи на 12 май.

МВР: Съпругата на Мартин Божанов-Нотариуса е назначена в ГДБОП от Бойко Рашков

Заповедта за назначаването беше изпратена до медиите от МВР. От нея става ясно, че съпругата на Божанов е назначена като стажант след спечелен конкурс за изпълнителски длъжности „младши разследващ полицай – старши разследващ полицай“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и на основание чл. 157 и чл. 158, т.3 от Закона за МВР, Наредбата за назначаване на държавна служба , както и на основание Докладна записка УРИ 1266р-11868/11.05.2021 г.

„Във връзка с нестихващите опити за неверни внушения и злепоставяне на Министерството на вътрешните работи по отношение на твърдения за умишлено отбягване на отговора дали Мартин Божанов е бил нещатен сътрудник на МВР, категоричното становище е формулирано в Приложение № 1 т. II. 3 и  5 към чл. 25 от Закона за зашита на класифицираната информация“, допълват от МВР.

„Дали едно лице е или не е доброволен сътрудник на органите на МВР представлява държавна тайна по смисъла на Закона, разгласяването на която е наказуема по смисъла на чл.357, ал.1 от Наказателния кодекс. Същевременно не съществува правна възможност за защита от наказателно преследване на лице, приело доброволно сътрудничество с МВР“, се допълва в съобщението.

„Вменяването на вина на Министерството на вътрешните работи за бездействие по отношение на ефективното противодействие на престъпления, свързани с купуване на гласове по време на местните избори, то категоричният отговор се съдържа в публикуваната в интернет-страницата на МВР статистика от проведените последни избори“, обясняват от министерството.