Министерството на отбраната на България чрез Военномедицинска академия, ще предостави на Украйна 350 броя медицински комплекта. Всеки от тях съдържа бинтове, триъгълни кърпи, марля на кърпи, хигроскопичен памук и асептични превръзки за оказването на помощ на 100 ранени, съобщават от ведомството. Общо в тези 350 комплекта, превързочните средства са за 35 000 души. Дарението се осъществява в отговор на получено искане от украинската страна за осигуряване на медицинска техника и имущества, топли дрехи и екипировка за наближаващия зимен сезон.

Министерството на отбраната споделя убеждението, че един от основните приоритети във всеки въоръжен конфликт е осигуряването на адекватни медицински грижи за ранените и пострадалите.

Посочените количества са от дългосрочно съхраняваните запаси от медицински имущества за нуждите на Българската армия и са напълно годни за използване.

Необходимите дейности по организацията, подготовката, транспортирането и предаването на материалните средства на съответните оторизирани лица от Украйна ще бъдат осъществени от Министерството на отбраната и от структури от състава на българските Въоръжени сили. Разноските на материалните средства ще са за сметка на бюджета на ведомството за настоящата година.