Ново изследване разкрива, че хората с висока степен на психопатични личностни характеристики движат главата си по-малко, когато говорят, отколкото тези с по-ниска. Според авторите на изследването този фин модел на невербална комуникация е бил идентифициран и преди при мъжете психопати, а техните открития показват, че същите тенденции се отнасят и за жените. 

Психопатията се характеризира със съвкупност от дефицити като бездушие и липса на разкаяние, както и с дисфункционално поведение като патологична лъжа и манипулация. Прекомерната импулсивност и безотговорност също често се проявяват от лицата, които отговарят на тези критерии, въпреки че понякога може да е трудно да се забележи психопатът поради способността му да се прикрива.

Предишна работа вече е установила редица изненадващи признаци в езика на тялото на психопатите. Например мъжете с високи нива на психопатия са склонни да използват повече жестове с ръце, отколкото тези с по-ниски резултати, а кратките мигания също са свързани с това състояние, пишат от chr.bg.

Намаленото движение на главата по време на разговор е определено като още една потенциална следа за мъжете психопати, като трябва да се има предвид, че са проведени много малко изследвания върху жени. За да запълнят тази празнина, авторите на сегашното изследване заснемат клинични интервюта с 213 жени, лишени от свобода, по време на които прилагат въпросник за психопатия, за да оценят степента, в която всяка от тях отговаря на критериите за тази диагноза.

След това е използван автоматичен алгоритъм, за да се проследи движението на главата на всяка жена във всеки кадър от видеото. Така изследователите установяват, че жените с по-високи резултати по психопатия държат главата си по-спокойно, отколкото тези с по-ниски.

Средно 40% от интервюто участничките прекарват с глава в „диапазона на умерено движение“, отдалечена от средното си положение. Но жените с психопатия държат главата си в „диапазона на минимално движение“ от средното положение през по-голямата част от интервюто.

Прекарването на повече време с глава в този диапазон на минимално движение е положително свързано с резултатите от психопатията, докато времето, прекарано в диапазона на умерено движение, е отрицателно свързано с това състояние.

Въз основа на това наблюдение авторите на изследването заявяват, че резултатите им „помагат да се идентифицира уникален модел на динамика на главата, характерен за жените с високи резултати на психопатия, по-конкретно, проявяващи по-неподвижно позициониране на главата по време на провеждането на клиничното интервю“.

Изследователите ни обръщат внимание, че често може да е трудно да се открие психопат само по поведението, но и обясняват още, че следенето на невербалните сигнали може да е „от особена важност при изучаването на констелация от поведения, които по своята същност са измамни“.