През април „Продължаваме промяната“ сезира Европрокуратурата за над 5 милиона лева. Тези средства са неправомерно похарчени по времето на Борисов за адвокатски хонорари за съдебни дела по оперативна програма „Региони в растеж“.

Как е работила схемата?

Всички договори са с предмет на дейност защита по административни съдебни дела.

Всички отчети на МРРБ са “проверени” от Дирекция НФ

  • По проекта за адвокатските услуги за съдебни дела наистина са платени недопустими разходи и пред ЕК са представени неверни декларации за допустимост;
  • Дирекция Национален фонд при МФ в правителствата на Борисов, в качеството й на верификатор и сертификатор на разходите, не е упражнила контрол;
  • Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ не е одитирала никога този проект за целия 5-годишен период, в който е изпълняван.

Разкритията на „Продължаваме промяната“