Макар Мария все още  да е най-често срещаното женско име сред възрастното население на България, при бебетата нещата стоят вече съвсем различно. Там най-харесвани са имената Георги и Виктория. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Разнообразието на имена сред жените е по-голямо от това при мъжете - близо 30 хил. са личните имена на мъжете, докато при жените те са над 38 хиляди, уточняват от НСИ.

В края на 2013 г. най-разпространените имена сред мъжете са: Георги - 173 хил. (4,9%), Иван - 168 хил. (4,8%), и Димитър - 129 хиляди (3,6%). Следват Николай - 95 хил., Петър - 78 хил., Христо - 64 хил., както и Александър, Стефан, Йордан, Васил и други. От всички мъже близо 1 349 хил. притежават 20-те най-разпространени лични имена. Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед - 16 хил., Ахмед - 14 хил., и Мустафа - 12 хиляди.

Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. Около 726 хил. жени, или само 19.4% притежават 20-те най-разпространени женски имена в страната. От всички жени 121 хиляди, или 3,3 % носят името Мария. На второ място по разпространение е името Иванка - 65 хил. (1,7%). Следват Елена - 55 хил. (1,5%), и Йорданка - 41 хиляди (1,1%). Сред двадесетте най-често срещани имена при жените са типично българските имена Пенка, Марийка, Росица, Десислава, Петя, Виолета, Гергана, Маргарита, Надежда. При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме - 18 хил., Айше - 16 хил., и Емине - 10 хиляди.

И при новородените през 2013 г. се запазва тенденцията за по-голямото разнообразие на имената на момичетата (3230 имена), отколкото на имената на момчетата (2776 имена). Сред новородените момчета най-разпространени са имената Георги и Александър - съответно 1118 и 1003 деца. Следват Мартин - името е използвано 933 пъти, Иван - 770, и Димитър - 672 пъти. В първите двадесет най-предпочитани имена за момчета липсват традиционни имена като Христо, Йордан, Васил, Тодор и Атанас.

Най-предпочитано име за новородено момиче през 2013 г. е Виктория - 877 деца носят това име, следват Никол - 843, Мария - 729, и Александра - използвано 524 пъти през миналата година. В първите двадесет най-предпочитани имена са и Габриела, Рая, Йоана, София, Симона и Елена. Най-разпространените мюсюлмански имена при новородените момчетата са Емир (258) и Мерт (118), а при момичетата - Елиф (105) и Еда (86).

xado-pr-1_450