Българската етническа група обхваща 84.6% от населението на България, или 5 118 494 души. Делът им намалява с 0.2 процентни пункта за 10 години. Турците са 508 378 (8.4% от населението), с 0.4% по-малко, отколкото през 2011 година. Като роми са се самоопределили 4.4%, или 266 720 души в страната. Това показват окончателните данни от националното преброяване през 2021 година за етнокултурните характеристики, представени днес от Националния статистически институт (НСИ) на семинар в Боровец. Те са актуални към 7 септември 2021 година. И при трите основни етноса в България има намаление в абсолютния брой на населението, което следва тенденциите в демографските процеси у нас. Въпросите за етнокултурните характеристики бяха доброволни, както през последните три преброявания, и данните са изчислени само на база отговорилите на тези въпроси хора. Като други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.6% от населението. Не могат да се самоопределят 15 746  души (0.3%). Отговор "Не желая да отговоря" са дали 63 767 (1.0% от отговорилите) души.

Графата "Други"
(данните са актуални към 7 септември 2021 г., т.е. преди началото на войната)Градове vs. селаРазпределение на етносите по областиЗастаряване