На 3 март Православната църква почита паметта на Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск. Скоро след мъченическата смърт на св. Теодор Тирон в град Амасия (в малоазийската област Понт) умрял управителят, който го осъдил, а на негово място бил назначен друг управител, който със същата строгост започнал да преследва християните. 

След като приел длъжността, той веднъж заповядал да му прочетат отчета със съдебните дела в управлението на неговия предшественик. Между другото му прочели делото на св. Теодор Тирон. Управителят отишъл да прегледа остатъците от езическото капище, подпалено от мъченика, и след това запитал къде са другите християни, които били заловени заедно с Теодора. Казали му, че всички са в затвора.

Той заповядал да доведат при него тримата: двамата братя Евтропий и Клеоник, които били особено близки с Теодор Тирон, и Василиск, племенникът на светия мъченик.

Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск живели в края на ІІІ век. Евтропий и Клеоник били особено близки със светия мъченик Теодор Тирон, а Василиск негов племенник. По време на затворничеството си в тъмницата обърнали към Христа много езичници, затворени заедно с тях поради различни престъпления. А като не се отказали от вярата си, били подложени на жестоки мъчения. Били ги тъй жестоко, че шурнала кръв.

Но те геройски понасяли страданията, като издигали душата си към Бога. Управителят осъдил Евтропий и Клеоник на смърт чрез разпъване на кръст, а оставил Василиск в затвора, без да обърне внимание на молбата му да не го отделя от другарите му. Когато светите мъченици видели приготвените за тях кръстове, започнали да благодарят на Господа, че ги е удостоил с кръстна смърт.

След като ги приковали на кръстовете, те с молитва предали душите си на Бога. След няколко години в тъмница Василиск бил посечен с меч. Паметта му се чества и в деня на неговата смърт – 22 май.