57-годишен мъж от Куманово, Северна Македония, поръчал убийството на трима души, заради смъртта на дъщеря си, която загинала при автомобилна катастрофа, докато пътувала в превозно средство като пътник. Според поръчението на почернения баща, трябвало да бъдат убити шофьорът и друг пътник в катастрофиралата кола, както и бащата на водача. За извършители той наел хора, които му дължали пари. Той им предложил още средства, но и ги заплашил, че ако не изпълнят поръчката му, ще убие тях и хора от семействата им. Жертвите отказали да извършат убийствата и подали сигнал в полицията. Заедно с обвинителния акт прокуратурата от ОПК – Куманово внася нарочно предложение до компетентния съд за продължаване на вече определената мярка за неотклонение на подсъдимия, като има предвид, че все още съществуват обстоятелствата, поради които е наложено задържането. Според прокуратурата дори има опасност от бягство, укриване, както и опасност от повторение и довършване на престъплението или от евентуално извършване на ново престъпление. При предлагането на мярката задържане под стража на подсъдимия прокурорът е съобразил вида, характера и тежестта на престъплението, неговата противоправност, начина на извършване и упоритостта, както и последиците от престъплението и мотивите за неговото изпълнение.