Здравейте, скъпи приятели и читатели! Днес ще обърнем внимание на една много важна тема, която ще засяга финансовите ни успехи в Америка в кратко- и в дългосрочен план.Нека днес поговорим малко повече за взаимните фондове, които съществуват до голяма степен в нашите 401К планове и други видове инвестиционни и пенсионни сметки. Много от нас се плашат от тези фондове и като цяло от стоковия пазар, но от това, което лично наблюдавам по време на работата с много различни хора, е, че този страх идва основно от липсата на точна и конкретна информация за това как точно работят механизмите на тези фондове – какви са рисковете и как можем да правим пари с тяхна помощ.

Къде да инвестират правилно
да се съберат ресурси
Изплащане на дивиденти
Продължава в следващия брой