Нови 6.5 милиона лева отпуска правителството за провеждането на предсрочните парламентарни избори на 2 април.

Това съобщи министърът на електронното управление Георги Тодоров.

Средствата ще послужат не само за доставка на технически устройства, а също и за комуникационна свързаност, изграждане на система за управление и видеоизлъчване и заснемане, както и последващо съхранение на записите. 

„Предложеното решение е базирано както на собствена разработка от „Информационно обслужване“, така и на ползване на готови решения на телеком операторите и на световни доставчици на облачни услуги. Допълнение на план-сметката се прави, защото в първоначално определената не бяха включени дейностите по видеонаблюдение и видеозаснемане“, уточни министърът, цитиран от БТА. 

Георги Тодоров допълни, че ще бъде изграден специален интернет сайт, където ще бъде гарантирана сигурността на излъчваната информация. Той припомни, че предстои Централната избирателна комисия да излезе с методически указания относно това как точно трябва да се осъществи видеонаблюдението и излъчването, а ангажиментът на Министерския съвет е единствено да осигури техническото обезпечаване на процесите. 

До момента правителството е отпуснало близо 88 млн. лв. за организацията и провеждането на изборите. С тези пари е предвидено да бъдат покрити дейностите по подготовката и отпечатването на избирателните списъци, закупуването и изработването на необходимите изборни книжа и материали, отпечатването на бюлетините, логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет, възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии, компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.