На 1 ноември Канада обяви, че ще поддържа постоянни нива на имиграция, като се надява да приема приблизително 500,000 имигранти годишно през 2025 г. и 2026 г. 

Докато настоящите нива на имиграция в страната вече са рекордно високи, скорошен доклад на Royal Bank of Canada (RBC) предполага, че те вероятно ще трябва да се повишат отново скоро, тъй като такива, каквито са в момента, просто няма да бъдат достатъчни, за да поддържат населението на страната и да отговорят на търсенето на вътрешния пазар на труда. 

Канада има едно от най-застаряващите населения в света. Това, съчетано с нисък коефициент на раждаемост (1.40 раждания на жена), който в момента е типичен за много страни на запад, прави невъзможно за страната да осигури необходимата работна сила само с граждани, родени в там.

Защо може да се наложи имиграцията да се повиши отново

В момента целите за прием на чуждестранни работници са определени да се нормализират на 500,000 имигранти годишно, поне до 2026 г. Въпреки че това е рекордно голям брой новодошли, (приблизително 1.3% от текущото население на Канада), не е достатъчно, за да стабилизира населението на страната – и следователно не е достатъчно, за да отговори устойчиво на бъдещото търсене на работна ръка. 

Според доклада на RBC Канада ще се нуждае от годишен процент на имиграция, еквивалентен на 2.1% от текущото население – или 849,944 нови постоянни жители годишно. Това означава, че настоящите имиграционни цели ще трябва да се увеличат с повече от 300,000 годишни имигранти, за да се компенсира както ниската раждаемост, така и застаряващото население.

Проучване на Desjardins, публикувано по-рано през 2023 г. относно правилното количество имиграция за Канада, отбеляза подобни констатации. Според доклада Канада не само ще трябва да увеличи усилията си за наемане на работна ръка от чужбина, но това ще трябва да бъде преди всичко функция на растежа на населението в трудоспособна възраст. 

В случая на проучването на Desjardins, годишният растеж на населението в трудоспособна възраст трябва да бъде 2.2% годишно (721,600 новодошли), за да се поддържа сегашното съотношение между млади и стари работещи хора; или с 4.5% годишно (1,476,000 новодошли), за да се запази историческото съотношение между трудоспособно и пенсионирано население. 


И при двете прогнози Канада трябва да продължи да увеличава значително сегашните си нива на имиграция не само в името на демографията на страната, но и за да помогне за посрещане на търсенето на работна ръка, да продължи растежа на икономиката и да подкрепи здравеопазването, инфраструктурата и по-широки социални институции. 

Пирамидата на населението на Канада показва

застаряващата демография на страната

Въпреки че дългосрочната нужда от имигранти е отдавна забелязана, докладът на RBC твърди, че решението да се стабилизират настоящите нива също е оправдано. Способността на Канада да приветства и интегрира новодошлите в своята демография и икономика е ключовият фактор, който ще определи общия успех на нейната имиграционна програма. 


След неотдавнашните проблеми с жилищното настаняване, способността на страната да осигурява жилища (не само на новите имигранти, но и на канадците) по достъпен начин беше подложена на контрол – факт, който допълнително разпали спорове около темата за имиграцията. В отговор Имиграционната служба се ангажира да пренасочи броя на временните жители (тези с разрешение за обучение или работа) – категория, която отбеляза огромно увеличение след пандемията от COVID-19. 

Освен това федералното правителство се ангажира да се справи с основния недостиг на работна ръка в строителния сектор (област с постоянни свободни работни места) с балансирана имиграция, която отразява стабилизираните имиграционни цели – позволявайки баланса между посрещането на недостига на работна ръка и нарастващото търсене на жилища, към което призовават икономисти в Канада.