Броят на хората в САЩ, кандидатствали за обезщетения за безработица, се повиши през миналата седмица. Заявките за обезщетения се увеличиха с 18 000 до 206 000, което все още е под историческите стандарти. Средният брой на кандидатствалите за обезщетения през последните четири седмици, падна с 16 000 до 204 000 - най-ниското ниво от средата на ноември 1969г. 1,8 милиона души получават обезщетения за безработица през седмицата, която приключи на 4 декември, което е намаление със 154 000 в сравнение с предходната седмица. Седмичните искове за обезщетения намаляват постоянно от януари, когато удариха 900 000. Сега те са под нивото от 220 000 на седмица, както беше и преди пандемията. През март и април миналата година работодателите съкратиха зашеметяващите 22,4 милиона работни места. През ноември работодателите в САЩ добавиха едва 210 000 работни места миналия месец. Но пък нивото на безработица достигна пандемичното дъно от 4,2%.