Продължение от миналия брой Много е важно да знаем, че изплащането на дивидентите се прави в процентна зависимост на броя акции, които сме закупили, и то става дори когато има временен срив на пазара и стойността на акциите са закупени. Тоест дори пазарът да върви надолу за определен период от време и да ви изглежда, че парите ви намаляват – то дори тогава вие получавате дивидентите, които ви се полагат, независимо от цената на акциите, които сте закупили. Това е много важно да се знае, защото много от хората, които се плашат и продават панически при спад, не са наясно, че ликвидирайки активите си – те губят и бъдещите си приходи от дивиденти. Също така е важно да се отбележи, че дивидентите могат да бъдат

инвестирани обратно
в закупуването на нов брой акции или да бъдат взети под формата на доход от инвеститорите. Моят професионален съвет е да инвестирате парите си обратно в акции на фондовете, вместо да ги вземате като доход, особено ако все още не сте пенсионери. За повечето от нас тези сегашни доходи биха били твърде малки, за да можем да се издържаме от тях, освен ако нямате сума над $500,000, инвестирана в пазара. Ако тези на пръв поглед малки начални дивиденти се инвестират обратно в нови акции, това би ви дало по-голям потенциал за бъдещи доходи.
Изплащане на капитални печалби
Вторият начин, по който получаваме доходи от инвестирането във взаимни фондове чрез 401К, IRA или един дългосрочен инвестиционен акаунт, е изплащането на капитални печалби (capital gains). Тези печалби се получават вследствие на закупуването и продаването на печалба на определени компании, които са част от фондовете, в които сме инвестирали. Представете си, че ако сте закупили имот на стойност $100,000 и след 3 години този същия имот ние го продадем на стойност $130,000, то ние сме спечелили $30,000 горница на началната сума, която сме инвестирали. Точно така работи и при фондовете, но когато става дума за компаниите, в които са инвестирани част от парите. Нека кажем, че главният мениджър на един от нашите фондове е закупил 100 акции на Apple на цена от $50 на акция преди 3 години и сега е решил да ликвидира и продаде всичките тези акции
обратно на свободния пазар
на цена от $100, то ние регистрираме печалба от $5,000 в този фонд. Част от тази печалба се полага и на нас като вложители във фонда и ние можем да я инвестираме обратно или да я вземем като доход. Ако я вземем като доход, ние дължим данък на сумата, която ще ни бъде изплатена като чиста печалба независимо дали е от продажбата на недвижим имот или от продажбата на акции във фонда, който имаме. Ако обаче решим да я инвестираме обратно във фонда или закупим друг имот с тези същите пари, ние избягваме таксация за момента. Важно е да се отбележи, че при евентуален спад на пазара това няма да повлияе негативно на нашите капитални печалби. Те се изплащат всеки три, шест месеца или веднъж годишно – в зависимост от политиката и динамиката на фонда, в който сме инвестирали.
Потенциален растеж
Третият и най-известен сред инвеститорите и любителите на инвестирането начин за печалба е процентният растеж на определена сума пари, вложена еднократно или поетапно в определен фонд. Например, нека кажем, че сме инвестирали еднократно $100,000 на средна лихва от 8% за период от 10 години в определен фонд. След този период това биха били точно $221,964. Това е този процентен потенциален растеж, за който говорим. Той може да се променя постоянно спрямо агресията и амплитудата на фонда и компаниите, заложени в него. Ако решим да продадем всички акции, закупени за $100,000 в началото, в момента ние ще се озовем с $221,964 в ръцете си, което е страхотно, но нека не забравяме, че след като сме продали и ликвидирали активите си, то най-вероятно ще трябва да платим данъци на печалбата от $121,964 и тя ще бъде надбавена на нашия годишен доход, освен ако не става въпрос за Roth IRA, където би била предпазена от данък. Когато говорим за растежи и спадове в стоковата борса, тази графа е източникът, който инвеститорите визират – процентната възвръщаемост на дадена сума. Изплащането на дивиденти и капитални печалби се извършва независимо от състоянието на пазара, защото тези активи се изплащат в зависимост от броя акции, които имаме в наличност, докато процентната възвръщаемост се следи с промените на пазара и се измерва всекидневно. Надявам се, че днешният урок по инвестиране ще ви помогне да избистрите своите цели и знания и да натрупате по-големи печалби – сега и в близко и далечно бъдеще! Ако не сте сигурни в точните печалби, които получавате от вашите 401К, IRA или от друг инвестиционен акаунт, ще се радвам да ви помогна заедно да разшифроваме информацията, която получавате от вашата инвестиционна компания. Това ли е всичко, което трябва да се знае за инвестирането? Това са основните концепти, които повечето от хората трябва да знаят за това как да започнат да инвестират. Не всички инвестиции обаче са идентични и изглеждат по един и същ начин. Това е от мен за днес. Ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, можете да си запазите час за консултация на директния ми телефон - (224) 522-2413 или на електронната ми поща - [email protected] Въпросите, които четете, са зададени от клиенти, с които съм работил по време на консултации в моя офис. И не забравяйте да се усмихвате! :)