Въвежда се телефонна линия за еврото, която има за цел е да популяризира процеса на подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната.

Замяната на лева с евро

ще засегне всеки човек, живеещ или пътуващ от и до България. За да бъдат всички информирани максимално е приета стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната от специализирания съвет към Министерството на финансите.Важна цел на стратегията е да се обяснят, така че да бъдат разсеяни страховете относно покачване на цени и други, пише bTV. Предоставената информация трябва да е пълна и достъпна и да е съобразена с различните целеви групи. Информацията, свързана с приемането на еврото, следва да е достъпна и за хора със специални нужди. Освен на български, информацията следва да се изготви и на други езици.Основните теми в разяснителната политика ще бъдат обменният курс на лева и евро, защитата на потребителите и как да търсим правата си, ако усетим, че търговци злоупотребяват с нас. Информацията ще се разпространява по всички подходящи канали - телевизия, радио, социални медии, интернет страници, печатни материали, публични събития и други.

Ще бъде открита

високата обществена значимост на процесите по замяна на лева с евро. Телефонът ще е безплатен за обаждащите се, като ще работи от понеделник до петък от 09 до 19 часа. За колцентъра е необходимо да бъдат наети и обучени минимум десет оператори, които своевременно и компетентно да дават отговори на въпросите на всеки заинтересован. Официалното откриване на телефонната линия е подходящо да стартира между 12 и 6 месеца преди датата на въвеждане на еврото в България, и да продължи до края на периода, в който левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. 

Евромобил -

специално брандиран автомобил ще пътува из страната в рамките на 100 дни преди въвеждането на еврото, с цел информация за евро валутата. Маршрутът може да включва както големите населени места, така и отдалечени места. Чрез него ще се предоставя бързо и по-качествено информация, както и рекламни материали. Посещението на евромобила ще бъде със съпътстващо събитие с участието на популярни лица, част от информационната кампания, и използването на различни аудиовизуални техники.