Всеки трети седмокласник е получил двойка на матурата по математика. Това са близо 34% от положилите изпита. По-добри са резултатите по български език и литература - 18% слаби оценки. Данните са от Министерството на просветата. Те показват огромен срив в знанията на младежите за последните години. Двойките се факт, въпреки че тази година на седмокласниците бе разрешено да ползват лист с формули, а скалата за оценяване тази година бе занижена с 2 т., т.е. за тройка през 2016 г. бяха нужни 16 точки, докато за м.г. бяха необходими 18. Най-много двойки по математика имат учениците в Шумен, Враца, Видин, Перник и София-област. По литература зле са Сливен, Враца, Плевен, Монтана и Ямбол.