Попма на бензиностанция на CITGO в Чикагското предградие Проспект Хайтс отчита грешно - взима пари без да е пуснала и капка бензин. Межиджрърът и собственикът на бензиностанцията казват, че проблемът с бензиноколонката вече е поправен, но остава въпросът: колко клиенти са заредили междувременно. Нашият читател Калоян Печевски ни сигнализира за проблема. Оказа се, че това не е рядко срещано явление, а държавата няма достатъчно ресурс, за да съблюдава за нередности. Едва 600 инспектори работят в страната, а бензиностанцията на CITGO има стикер, че е проверена до декемрви 2015-та.