Имам заделени доста пари, а и доходът ми е сравнително висок (над $150,000 на година) и съм в ситуация, в която имам доста свободни пари, които не знам къде да вложа освен в банката. Те стоят там на 0% лихва от години, а се страхувам да ги вложа в недвижимо имущество, защото материята ми е непозната, а и нямам времето да инвестирам в този динамичен пазар на имоти. Просто бих искала да мога да получавам някаква лихва, с която да победя инфлацията, и тези пари да са достъпни до мен по всяко време, ако ми се наложи. Какво ме съветваш да направя?

Ако трябва да съм честен, повечето хора нямат твоите проблеми. Твоят е класически случай, в който трябва да наблегнем на няколко основни компонента - данъчна облагаемост на печалбата и дохода; ликвидност на парите; побеждаване на годишната инфлация, която обезценява сумата.

Нека започнем с данъчната облагаемост. Ти имаш висок доход от порядъка на 25%+ данъци на година и това трябва да се вземе под сериозно внимание, когато търсим алтернативни инвестиции на банковия спестовен влог. Банката не дава никакви лихви и това е добре само от данъчна гледна точка, защото не вдига данъците, които плащаме с допълнителен доход от лихва. Ако обаче започнем да правим лихви от тези пари, дори от банката, тези лихви ще бъдат обложени с данъци, които са надбавка към твоя доход и това ще увеличи данъчното ти бреме.

Единственото спасение би бил пенсионен или общински фонд. При пенсионния парите се заключват и няма ликвидност до 59 ½ годишна възраст, а и сумата, която може да се сложи там, е сравнително ниска - само $5,500 на година ($6,500, ако си над 50-годишна възраст), което не ми изглежда добър ход.

При общинския има пълна ликвидност и се дава постоянен месечен дивидент и средна възвращаемост от около 3 до 5% на година. Лихвите от този фонд също така са предпазени от федерални данъци и това автоматически ще се погрижи за данъчните ни проблеми.

Сега нека да говорим за ликвидност и лесен достъп до парите, ако ти се наложи. Тук пак най-добрият избор е общинският фонд, защото може да се използва по всяко едно време без наказания или данъци при теглене.

Не така стои въпросът обаче с други инвестиции, които могат да победят инфлацията. Например, ако тези пари се инвестират в портфейл от консервативни и агресивни фондове, това ще е по-дългосрочна инвестиция, която ще търпи промените на пазара и неговите настроения. Поради тази причина е лоша идея да си мислим, че можем да изкарваме и да работим с тези пари по всяко време, когато ни се наложи. Защото, ако сме в спад на пазара и искаме да използваме парите точно в този момент, това би било пагубно за нашата инвестиция и дори можем да инкасираме загуба вместо печалба.

Решението и тук е общински фондове, които не се влияят особено от пазара и нямат такава амплитуда, която да засегне сериозно главницата. Отгоре на това можем да си прибираме или да инвестираме обратно месечните дивиденти към фонда и да увеличаваме броя на акциите. Ликвидността е пълна във всеки един момент и това ги прави изключително атрактивни и от тази гледна точка.

Нека поговорим и за инфлацията. Статистически тя обезценява парите ни с близо 2-3% на година. Една от нашите цели е да намерим място, в което да инвестираме, за да я победим. Банката дори не е конкурент в момента и може само да ни помогне да загубим повече пари.

Ето защо отново опираме до общинските фондове - със средна лихва между 3 и 5% на година, която дори не се облага с федерален данък, това си е чист душманин на инфлацията. Малък риск, постоянен месечен дивидент и сравнително добра възвращаемост спрямо риск и инфлация ни помагат да запазим стойността на парите си, а в някои по-добри години дори да я увеличим значително. Нещо, което банката не ни предоставя напоследък и това ни кара да търсим по-добра алтернатива.

Нека ви напомня, че в моя офис се провеждат класове за хора, които искат да научат повече за това как работят парите в Америка. Всяка събота се провежда подробна ориентация на класовете и инвестиционните програми. Ако познавате някого, който би искал да научи повече и евентуално да работи в тази индустрия, можете да ми се обадите и да му насрочим интервю с мен.

Своите въпроси отправяйте на - (224) 522-2413 или на [email protected].