Продължение от миналия брой

Какви видове фондове има и какъв пасва най-много на мен и моята ситуация? Това е много добър въпрос, на който малко хора, изглежда, могат да отговорят, без да се замислят, макар и да имат достатъчно правилна информация.

Ако трябва да обобщим - има три основни вида взаимни фондове, които се класифицират от гледна точна на риска от промени на стойността на акции и бондове, съдържащи се в тях:

1.      Агресивни фондове

Обикновено са изградени от по-малки до средни компании, които търсят поле за изява сред гигантите на пазара. Този вид фондове могат да донесат огромни печалби при благоприятни условия, но също така могат и да имат по-стръмни спадове при един временен или по-дълготраен спад на стоковия пазар. Тези фондове са най-подходящи за хора между 20 и 45 години, които не се притесняват от спад на главницата, инвестирана за определен период от време, знаейки, че тези пари няма да бъдат докосвани за период от поне 20 години напред.

2.      Средноагресивни фондове

Изградени са от добре познати компании от голям и средно голям мащаб, които са създали име и репутация на пазара. Тези фондове също могат да имат известни печалби във вид на дивиденти, които са част от облигациите, заложени в техния портфейл. Този вид фондове са най-често предпочитаните от начинаещите инвеститори заради по-голямата доза сигурност, която предлагат в сравнение с най-агресивните, които споменахме по-горе.

3.      Консервативни фондове

Те пък са изградени основно от ценни книжа и кешови инструменти, които гарантират възможно най-голяма сигурност на инвестирания капитал и висока доза ликвидност, но не очаквайте големи печалби от тях във вид на лихви, натрупани над вашия капитал. Тези фондове обикновено се използват като балансьор в един даден портфейл от фондове, за да запазят баланса между риска и сигурността в случай на евентуален спад на стоковия пазар. Консервативните фондове определено играят важна роля в нашата инвестиционна стратегия, но моят съвет е да ги избягвате като позиции за основната част от вашите пари, защото ползите от тях не са големи, но пък създават фалшива доза сигурност, която заблуждава в по-дълъг период от време заради инфлацията, под която всички ние попадаме с течение на годините.

В последните две статии целта ми бе да запозная всички вас с някои основни елементи на взаимните фондове. Но това няма да е последният път, в който говорим за тях. Напротив - това е само началото на моите теми, които ще засягат тези видове инвестиции и възможностите да се възползваме от тях.

Ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, можете да си запазите час за консултация на директния ми телефон (224) 522-2413 или на електронната ми поща [email protected]. Не забравяйте, че можете да си запазите час за консултация в моя офис от понеделник до четвъртък между 9 ч. сутринта и 7 ч. вечерта, а в събота от 9 до 2 ч. следобед. Тази услуга е възможна само по предварително насрочена среща с мен няколко дни в аванс.