В Америка има твърде много финансови инструменти и е много трудно за средностатистическия работещ човек да се справи сам с всички тези механизми и да успее да вземе максимума от тях. В моята лична ситуация намирам, че е много трудно да събера парчетата от пъзела, така че наистина да имат някаква последователност. Говоря за заемите по къщата, заемите по колите и тук-там някоя друга кредитна карта. След това застрахователните продукти, които като гледам от това, което ми е продадено - стойностите и покритията, не са адекватни за заемите, които аз и съпругата ми покриваме. Смея да кажа, че покритията по застраховки ни, особено тези за живот, са много по-ниски от това, което мисля, че трябва да са. Но не знаем пълната информация и купуваме каквото ни се предлага.

Като стигнем до последните важни точки - образователните сметки за децата и пенсионните сметки, кашата става пълна.

Има ли някакъв начин да се следват и подредят тези неща, за да е по-лесно за нас да имаме някакъв по-систематизиран план на действие?

По принцип големите финансови компании не искат хората от средната класа да знаят как точно да управляват правилно парите си, защото по този начин се губят милиарди долари от печалби по лихви и намаляване на покупателната способност, тъй като по-малко хора ще използват кредити, след като веднъж вече са научили колко пагубни могат да бъдат те.

Банките пък дават нищожни лихви в момента и се радват всеки път, когато някой реши да си отвори нисколихвени сметки, защото това им дава достъп до нов свеж капитал, който те могат да инвестират и да правят многократно повече пари от тези, които плащат на вложителите си в замяна.

Инвестиционните компании са заинтересовани основно в инвестирането на големи суми пари на хора, които са в топ 5% на населението и третират всички нас, които не попадаме там, като не втора ръка, а „последна дупка на кавала", и дори отказват да се занимават с вложители с по-малко от $50,000 на ръка.

През миналата година дори инвестиционната дивизия на една от най-големите банки в страната - „J.P. Morgan Chase", обяви, че няма да плаща комисиони на своите финансови консултанти на нови инвестиционни сметки с по-малко от $50,000 и тези да бъдат пренасочени към други нискорискови и нископлащащи сметки. Това автоматично поставя хора като нас в едно неблагоприятно положение, защото не ни дава шанс да сме позиционирани адекватно за пенсиониране или дългосрочно инвестиране.

Проблемът, както и вие сте забелязали, идва оттам, че почти всеки се опитва да продава определен продукт, вместо да състави цялостна стратегия за дългосрочно изплащане на заеми, застраховане с правилно покритие и адекватни вноски и правилно избрани инвестиционни сметки за дългосрочно и дори краткосрочно инвестиране.

Разрешението е само едно - финансово образование, повече информация и подробен финансов анализ и план, който да се следва. Това е моята голяма гордост в практиката ми! През годините съм пробвал какви ли не начини да помагам на клиентите си, но нищо не може да замени важността и ползата от финансовия анализ и стратегия. Наистина отнема малко повече време и разяснения на различните аспекти от финансовия живот, но това е най-добрият начин да се нареди финансовият пъзел и наистина да има някаква последователност.

Например има много хора, които са затънали в заеми, а нямат застраховка „Живот", или ако имат такава - то покритието е много малко или плащат твърде много за това, което използват.

Затова през последните години започнах да анализирам подробно тънкостите във всяка ситуация, за да мога да виждам в перспектива, което става благодарение на специален софтуер, който използвам за направата на такъв анализ. В офиса, в който работя, се гордеем с това, че предлагаме такъв вид консултация и анализ като безплатна услуга, защото вярваме, че всеки един от нас, независимо от финансово положение, ниво на образование или етническа принадлежност трябва да има лесен достъп до финансово образование и култура.

Въпросът днес бе зададен от мой клиент. Вие също можете да отправяте въпроси на директния ми телефон (224) 522-2413 или на електронната ми поща [email protected].