(продължение от миналия брой)

Най-добрата профилактика срещу финансови злоупотреби е пенсионерът да участва в разнообразни събирания в квартала, често да излиза от дома си и да се среща с дългогодишни приятели и със семейството си, защото измамниците използват изолираността на старците в своя полза. Ето няколко допълнителни съвета за възрастните хора и ако те не могат да предприемат долуописаните действия, роднините, които се грижат за тях, трябва да вземат нещата в свои ръце и да помогнат на пенсионера да се защити от шарлатани.

Регистрирайте се в Nomorobo. Услугата за безплатно прихващане на робо-обаждания (robocalls) е достъпна за клиенти с VoIP телефонни линии от кабелни доставчици като Comcast или Time Warner Cable. Проверете nomorobo.com, за да видите дали вашият телефонен номер може да бъде регистриран на техния уебсайт. Ако Nomorobo не може да ви помогне,  купете си white list call blocker - устройство, което се прикрепя физически към телефона ви и блокира всички обаждания от номера, които не сте програмирали като познати за вас телефони. Ако се случи да отговорите на обаждане от непознат номер, не натискайте бутона, който роботът ви казва да използвате, за да се свържете с представител на компанията. Ако го направите, това само ще докаже на негодниците, че номерът ви е валиден и те ще започнат да ви звънят още по-често. Разбира се, никога не пречи да се регистрирате в националния регистър „Не се обаждайте" (National Do Not Call Registry) - обадете се на 888-382-1222 или отидете на www.donotcall.gov. За съжаление това няма да попречи на мошениците да ви звънят, но поне ще ограничи законните телемаркетингови обаждания.

Откажете се от търговски молби, изпращани по пощата. Можете да наредите на всички компании да спрат да ви изпращат настоятелни писма, ходатайстващи да закупите продуктите/услугите им. Забраната ще важи за пет години и можете да я направите на уебсайта на Асоциацията за директен маркетинг www.dmachoice.org. За да премахнете непоискани оферти за кредит, отидете на optoutprescreen.com.

Помолете някой да ви помага да си плащате сметките. Създайте банкова сметка на ваше име и на името на доверен човек. После наредете на банката си автоматично да прехвърля достатъчно пари всеки месец, за да си покривате сметките. Опознайте добре касиерите и банкерите във  вашата финансова институция. Дори можете да ги помолите да се обадят на доверен ваш роднина, ако видят, че теглите повече от предварително определена от вас сума.

Проверявайте всички контрактори. Никога не наемайте доставчик на услуги, преди първо да се консултирате с Министерството на лицензите (Licensing Board) във вашия щат и Бюрото за по-добър бизнес - http://www.bbb.org/. Непременно поискайте доказателство за застраховка и лицензи. Никога не плащайте поисканата сума в пълен размер, преди работата да е напълно завършена от контрактора.

Проверявайте всеки финансов съветник. Както винаги съм твърдяла, най-добре е да потърсите безпристрастен специалист, който таксува на час и не взема комисиони от компанията, чиито продукти/услуги ви продава - така ще знаете със сигурност, че той не ви кара да си слагате парите в продукт, който само пълни неговия джоб, но не е добър за вас. Намерете независим професионалист близо до вас на www.napfa.org. И не забравяйте винаги да проверявате дали има регистрирани нарушения или жалби срещу финансовия ви съветник на brokercheck.finra.org.

Създайте авариен план. Възможно е да настъпи период, когато не сте в състояние да контролирате собствените си финанси поради временна хоспитализация или трайна неправоспособност. Помислете внимателно на кого да дадете финансово пълномощно. Не е разумно да считате, че най-близкото до вас лице ще свърши най-добрата работа; може да бъде по-смислено да дадете подобен документ на някой по-зрял и финансово обезпечен човек, някой приятел или роднина, който винаги сте знаели, че взема благоразумни парични решения. Пълномощното може да бъде съставено с ограничения. Можете например да определите роднина или приятел да следи лицето, на което сте дали финансови правомощия, можете да му възложите да прави периодичен писмен доклад на паричните трансакции, или да наложите съвместен пълномощник, което ще изисква два подписа на всеки чек, излизащ от банковата ви сметка.