Нашето семейство има натрупани заеми по кредитни карти и това ни кара да живеем под много голям стрес. Какъв е най-бързият начин да изплатим всички тези заеми и откъде да започнем?

Това е един от най-често задаваните ми въпроси, но в този си вид е доста широкоспектърен, за да може да се отговори по конкретен начин в едно-единствено изречение. Има все пак няколко задължителни стъпки при ситуации като вашата: уточняваме точния брой на кредитни карти, по които дължим пари; трябва да знаем колко е лихвеният процент на всяка една от тях; изясняваме колко е общата дължима сума и колко е сумата на всяка една от тях поотделно; нужно е да знаем колко е минималната погасителна вноска и дали тя е различна от това, което всъщност плащате. Разликата между двете суми би могла да ни помогне до голяма степен да изградим план за изплащане, който да е много по-ефикасен, отколкото този, който ползвате в момента. След това трябва да пресметнем много внимателно бюджета си и да разберем какви пари ни остават, след като изплатим сметките си, и как най-ефективно да ги ползваме. Насочваме част от тях към главницата, минималната погасителна вноска. Така ускоряваме процеса по изплащането на остатъка от дължимата сума.

 

Семейството ми няма застраховка живот. Имаме 2 деца (на 7 и 12 години) и аз и съпругът ми се замисляме дали такава би ни била нужна в дадения момент...

Всичко зависи от това колко голяма е сумата, която имате заделена като спестявания, и дали мислите, че тя може да замени дохода на двама ви (или поне на единия от вас) за период от поне 5-7 години напред, за да може да запазите стандарта на живот на семейството си на сегашното ниво поне докато децата ви пораснат. Аз винаги препоръчвам на клиентите си някакъв вид покритие, голямо или малко в зависимост от техните нужди, защото повечето от нас имаме заеми към банки във вид на кредитни карти и жилищни кредити, които в един момент биха били непоносимо бреме за децата и близките ни, ако допуснем те, като наши наследници, да ги изплащат, когато си отидем. От друга страна, цените на застраховките ,,Живот" паднаха с около 40% през последните 10 години. Основната причина, поради която аз имам такава застраховка, е, че ми помага да спя много по-спокойно през нощта, знаейки, че ако нещо се случи с мен, близките ми ще могат да посрещнат паричните си нужди с по-голяма лекота и това би намалило нивото на стреса в техния живот. Не е ли точно това, което искаме за хората, които обичаме?

 

Наскоро  бях освободен от работата си, където бях ангажиран 6 години, и също така имах пенсионен 401К план. Какъв е най-ефективният начин да боравя с парите си, които са все още там?

Вашият пенсионен план е един от най-важните елементи, щом става въпрос за планирането на финансово бъдеще, и ще бъде основният източник на доход по време на пенсия. Следователно вие не бихте могли да изтеглите пари от този фонд, преди да имате навършени 59 и половина години, ако не искате да бъдете принудени да платите 10% наказателна такса и съответните дължими такси на цялата сума, което би било между 15-25% от парите ви. Моята препоръка е да прехвърлите тези пари в така нареченото Traditional IRA и да избегнете тези наказания. Но, разбира се, ако сте в тази ситуация и искате да разгледаме по-задълбочени ситуацията, можете винаги да ми се обадите, за да я обсъдим.

 

Преди няколко дни, майка ми гледала тв предаване, в което се говорило за значимостта от подготвяне на завещание от млади семейства като моето. Помоли ме да потърся повече информация по темата. Бихте ли ни помогнали?

Има няколко начина да се подготви подобно завещание.  Ако отидете при адвокат (или група адвокати), ще ви струва около $500-1,500. Те ще изготвят въпросния документ, който предпазва активите ви (като коли, къщи и пари), както и попечителството на децата ви, в случай че нещо се случи с вас. Разбира се, има и алтернативна програма, която също би ви помогнала в тази ситуация, при това нейната цена е повече от десет пъти по-ниска от споменатата. Предлага я една от най-големите адвокатски кантори в центъра на Чикаго, на която съм препоръчал много семейства до този момент.

 

Цените на моята застраховка за кола продължават да се вдигат на всеки 6 месеца и вече все по-трудно спестявам. Добра идея ли е да проверявам в различни компании?

Има една тайна, която много застрахователни компании не биха ви издали, и тя е следната: Всяка компания си има т. нар. любим вид клиенти, които се стремят да привлекат по всички възможни начини. Ако случайно вие не попадате в тази група от хора, ще плащате много по-високи вноски по застраховката си от техните галеници! Но как е възможно да разберем дали попадаме в тази категория? Трябва да сравним предложената ни застрахователна вноска с тази на други конкурентни компании и да разберем къде условията и цените ни удовлетворяват най-много, като, разбира се, не правим компромиси с качеството на застраховката. Например, когато работя с клиентите си, проверявам над 25 компании, които всички до една имат най-висок рейтинг по стандартите на А.М. Best, което е винаги A+. По този начин намирам коя компания е най-добра за хора, които са женени с деца или пък за хора, които са под 25-годишна възраст и не могат да използват същия вид намаление като хората с деца и семейство. Ако не сте сигурни, че плащате най-малката сума и имате най-добрата застраховка, мисля, че си струва да я сравним с тези 25 компании и да видим дали ще можем да спестим някой долар, който може да отиде в спестовната ви сметка.