В предните два броя на BG VOICE ви предоставих информация какво всъщност трябва да знаем за договорите под наем. Както ви обещах, сега ще обърна внимание на закона, свързан с темата, и какви са правата и задълженията на всяка една страна - наемател и хазаин.
Информацията в този материал е предоставена от Лиса Мадиган, главен прокурор на щата Илинойс. Все пак тя не може да бъде използвана като абсолютно стандартна, а по-скоро ориентировъчна, защото всеки един район, дори намирайки се в границите на един щат, може да се различава в определени моменти или ситуации един от друг.
1 Права и задължения на наемателите.
- Във ваш интерес е да имате подписан договор за наем, за да предотвратите по-нататъшни недоразумения с вашия хазяин. Така че изискайте го, ако хазяинът не ви го предоставя.
- Трябва да плащате наема си навреме.
- Трябва да поддържате имота, който сте наели, чист и ненакърнен.
- Ваша ще е отговорността, ако има повреди по имота, които не са резултат от нормално приета употреба на същия.
- Ваша е отговорността да плащате текущите си сметки, ако те са били част от първоначалния договор - вода, ток, газ, кабелна телевизия и др.  
- Не може да правите никакви ремонти или промени по имота без позволението на хазяина.
- Трябва да дадете подобаващо предизвестие на хазяина си, когато сте решили да се изнесете, за да не загубите депозита си. Обикновено това е 30 дни или в зависимост от това какво е написано предварително в договора.
- Законът според Illinois Retailiatory Eviction Act забранява на вашия хазяин да ви изгони, ако сте направили оплакване до държавните институции като инспектори, защитници на човешките права и др.
2 Права и задължения на хазяите.
- Хазяинът трябва да поддържа имота без видими козметични проблеми и без здравословни такива като радон газ, мухъл, оловни бои, дървеници, всякакви вредители и др.
- Хазяинът трябва да се отзовава на всяко повикване от страна на наемателя си, свързан с всякакви дефекти, като развален уред например.
- Трябва да бъде сигурен, че имотът отговаря на всички щатски и локални изисквания за живот.
- Хазяинът има цялото право да прецени колко да бъде депозитът спрямо кандидата.
- Хазяинът има пълното право да поиска допълнителна сума от наемателя си, ако той/тя се забави с месечния наем, но тази сума трябва да бъде в разумни и приемливи граници.
- Хазяинът може да създаде свои правила и регулации, ако прецени, че това е нужно, които отново трябва да са в разумни и приемливи граници.
3 Депозит.
- Той е предназначен да покрива неплатен наем, за повреди, причинени по вина на наемателя, да почисти имота, ако е оставен прекалено мръсен, след като сте се изнесли.
- Няма легален лимит колко точно да е депозитът. Обикновено той се равнява на един месечен наем, но зависи от договорката между двете страни.
- Според Illinois Security Deposit Return Act от вашия хазяин се изисква да върне депозита, който първоначално сте му платили, в период от 45 дни в пълната му сума само при условие, че имотът се намира в комплекс от 5 или повече имота, нямате неплатени наеми в миналото, не сте повредили имота и сте го почистили добре, след като сте се изместили.
- Ако вашият хазяин откаже да ви върне целия или частичен депозит, то той/тя трябва да ви изготви списък с нещата, които смята, че са повредени, или причините, поради които смята, че трябва да задържи съответната сума. До 30-дневен срок след като вече сте се изместили от имота му, той/тя трябва да ви предаде всички фактури, по които е направил плащания за поправка на определените от него неща. Може да съдите вашия вече бивш хазяин, ако прецените, че сумата или причината е неточна или че той безпричинно ви е взел парите. Ако съдът приеме, че той/тя в действителност е действал неетично и е взел безпричинно целия или част от депозита ви, то тогава той/тя ще трябва да заплати разноските по делото и на адвокатите, както и да ви изплати два пъти по-голяма сума от тази, за която сте го съдили.
4 Увеличение на наема.
За седмица-до-седмица или месец-до-месец видове наеми хазяинът може да ви увеличи наема само при условие, че ви даде 7 дена предизвестие при първия тип и 30 дена за вторият. При година-до-година това може да стане само след като изтече годишният период и ако вие искате да го подновите за още една година. В Илинойс няма закон, който да контролира вдигането на наемите.
5 Прекратяване на договора за наем.
- При месец-до-месец наеми предизвестието за прекратяване на наем може да бъде изпратено от двете страни минимум 30 дена преди края му. При година-до-година предизвестието трябва да бъде поне 60 дена преди края му. Хазяинът не е длъжен да дава причина защо иска да прекрати договора.
- Според Illinois Rental Property Utility Service Act, ако вашият хазяин не е платил сметка, за която той/тя е легално отговорен, и това касае вашето пребиваване в имота му, то вие имате пълното право да я платите и да приспаднете сумата от наема.
6 Дискриминация.
Никой хазяин не може да откаже да даде под наем имота си на хора или да им предостави различни условия за наем само на основанието на раса, цвят на кожата, религия, национална принадлежност, потекло, пол, семейно положение, инвалидност. Това е закон, който попада на федерално ниво, което само по себе си означава, че трябва да се спазва във всеки щат в САЩ. Ако мислите, че сте потърпевш от дискриминационно поведение, може да попълните оплакване към отдел „Човешки права" на всеки щат.
7 Процес по изселване.
- За да ви изгони хазяинът ви, трябва да започне дело. Не може да спре всичките ви домакински услуги като вода, ток и др. Не може да смени бравата, да ви заключи отвън или да изхвърли личните ви вещи на улицата.
- Ако иска да ви изгони на основание, че не си плащате наема, то той трябва да ви даде писмено предупреждение за точната причина, както и да ви даде 5 дни да му се изплатите. Ако причината е, че сте нарушили точка/и от договора, то предизвестието е 10 дни за този случай.
- Ако все пак вие не направите нищо от по-горе споменатите, то хазяинът ви ще изпрати призовка и трябва да се явите в съда. Трябва да се явите в точния ден и час. Имате право на адвокат за ваша сметка. Имате право делото да се гледа пред съдебни заседатели, както и да предоставите доказателства, да докарате свидетели и да задавате въпроси.
- Ако загубите делото, съдията ще ви нареди да освободите имота. Имате 30 дни да го обжалвате. Ако загубите отново, Шерифският офис на съответния щат ще го извърши физически. Запомнете, че само шериф може да ви „изхвърли" както вас, така и вашите вещи.
8 Как да спрете процеса по изселване.
- Платете рентата си още в първите 5 дни след като хазяинът ви е дал предупреждението.
- Ако докажете, че не сте плащали наема си, защото вашият хазяин не е плащал сметките по имота, за които той е легално отговорен.
- Ако имате проблеми, свързани с вашия наемател или хазяин.
- Обърнете се към адвокат за съвет или към отдела „Човешки права" към съответния щат, в който се намирате. За Чикаго телефонът е 312-814-6200, ТDD 312-263-1579. За Спрингфийлд, Илинойс, телефонът е 217-785-5100, TDD 217-785-5125.

Не забравяйте, че едно от най-ценните неща, които човек притежава, е правото му да съжителства в едно общество, в което има права и задължения. Хубаво е всеки един от нас да знае какви точно са правата ни и да ги спазваме, както и какво дължим на обществото в замяна. Надявам се информацията по-горе да е помогнала на тези от вас, който са лице в лице с предизвикателствата на това да бъдат от едната или от другата страна при наемане или отдаване на имот.
В заключение, ако имате нужда от информация, свързана със закупуване или продаване на недвижимо имущество, винаги може да ме потърсите. Телефонът ми за връзка е 773-827-7827. До следващия път.