От първи септември Столична община ще компенсира родители за разходите, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на деца от 3-месечна до 3-годишна възраст, за които не са достигнали свободни места в общинските детски ясли и яслените групи в общински и държавни детски градини. Средствата ще се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина, каза за БНР Мария Минчева - директор на Дирекция образование в Столичната община. "Всеки един родител може да подаде искане за получаване на средства към районните администрации по местоживеене. След това районните администрации изпращат одобрените от тях искания към Столична община. Ние изпращаме обобщената справка от всички 24 района на територията на Столична община на МОН, което министерство осигурява средствата, които средства след това, по обратния ред се връщат към районните администрации, за да ги получат родителите", обясни Минчева. Държавата да плати 608 729 лв. на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина, реши редовното правителство, малко преди да предаде властта на служебния кабинетт. От тях 604 637 лв. са за Столичната община, а 4092 лв. са за община Пловдив.