Всички кандидати за училищни директори в текущите и предстоящите конкурси ще имат равен старт. Изпитът ще се проведе едновременно за всички с тест, който се генерира в Министерството на образованието и науката (МОН) - нещо като държавен изпит за директори. Това каза министърът на образованието и науката в оставка акад. Николай Денков по "Нова нюз", съобщи пресцентърът на МОН.

По думите на министър Денков радикалната промяна в конкурсите за директори, въведена с новата наредба след промените в Закона за предучилищното и училищното образование за деполитизация на системата, ще промени начина за заемане на директорските позиции. За първи път се изисква кандидатите да защитят публично идеите си, а ще се прави и видеозапис на самите защити, посочи акад. Николай Денков. Той подчерта, че системата е много по-добре подготвена за следващата учебна година. Според образователния министър трябва да се запази подходът за максимално присъствено обучение. Осигурени са и тестове за COVID-19, ако се наложи да бъдат правени, за да се защити здравето на учителите и учениците.