Родителите на деца в училищна възраст в Аризона са получили документи от училищата,които трябва да подпишат,за да могат децата им да бъдат записани в клас. Документът служи за освобождаване от отговорност на училищата в случай, че се регистрира болен ученик. С това училищата на практика възпрепядстват бъдещи съдебни действия от страна на родителите. Застрахователят на училищата в Аризона, Arizona School Risk Retention Trust, е предоставил на формата на повечето от училищните райони, с намерението да отстрани вината от училищата, ако децата се разболетя от коронавирус. Такива форми са получили родителите от училищния район "Куийн Крийк". В Скотсдейли Пеория засега са решили да не използват документа. За момента документът не е задължителен, но по всичко изглежда, че застрахователят ще счита условията в него за напълно приложими, независимо дали родителят се е подписал.