Никой не иска да се бута в задръстване или в тълпи от хора, докато е навън. Нова функция на Google Maps позволява да се избягват натоварени райони. Благодарение на непрекъснатото развитие на системата, тя вече да разберете колко е натоварен районът, към който сте се запътили. Новата функция „Натовареност на района“ („Area Busyness“) в Google Maps помага за решаването на този проблем, като подчертава кога район във вашия квартал или част от града ви е най-натоварен, така че можете да планирате пътуването си по начин, който избягва тълпите.

При приближаване на желаната местност, светва иконка „заетост“. Когато областта се появи, оранжевата икона на заета зона започва да пулсира. Ако докоснете иконата, ще можете да видите информация за района, включително лентова графика, показваща колко населен е в момента, и бележка за това как текущият брой хора се сравнява със средния ден и час. Функцията ви позволява да превъртате през всеки ден от седмицата, за да видите стандартните тълпи, което означава, че можете да планирате пътуванията си предварително спрямо това колко хора има. Новата опция трябва да помогне за по-малкото разпространение на Ковид.