Ако смятате, че европейците пият много, предчувствието ви е правилно: хората на континента консумират повече алкохол, отколкото в която и да е друга част на света. Всяка година в Европа всеки човек на възраст 15 и повече години консумира средно 9,5 литра чист алкохол, което се равнява на около 190 литра бира, 80 литра вино или 24 литра спиртни напитки. Това сочи докладът на Световната здравна организация (СЗО) за здравеопазването в Европа през 2021 г.

Общото потребление на алкохол на глава от населението между 2000 и 2019 г. е намаляло с 2,5 литра (21%) в европейския регион на СЗО, който обхваща обширна географска област от 53 държави, включително Русия и бивши съветски републики като Молдова. Хората обаче продължават да пият, особено в Западна Европа. От 10-те държави, които пият най-много в света (и при отчитане на туристическата консумация), девет са в Европейския съюз (ЕС). През 2019 г. 8,4% от възрастното население на ЕС (на 15 и повече години) консумира алкохол всеки ден, 28,8% - всяка седмица, 22,8% - всеки месец, а 26,2% са заявили, че никога не са консумирали алкохолни напитки или не са консумирали такива през последните 12 месеца. Между страните от ЕС има големи разлики в оценките на консумацията на алкохол, но една тенденция остава преобладаваща: мъжете пият повече от жените: 13,0 % от мъжете срещу 4,1 % от жените пият алкохол всеки ден; 36,4 % от мъжете срещу 21,7 % от жените пият всяка седмица. Най-големите разлики между половете в пиенето са отчетени в Португалия (33,4% от мъжете пият ежедневно срещу 9,7% от жените) и Испания (20,2% срещу 6,1%).

В коя държава в Европа се пие най-много?

През 2019 г. десетте европейски държави с най-висока консумация на алкохол на глава от населението са: Чехия (14,3 литра), Латвия (13,2), Молдова (12,9), Германия (12,8), Литва (12,8), Ирландия (12,7), Испания (12,7), България (12,5), Люксембург (12,4) и Румъния (12,3). Десетте държави, които консумират най-малко алкохол в европейския регион на СЗО, са Таджикистан (0,9 литра), Азербайджан (1,0), Турция (1,8), Узбекистан (2,6), Туркменистан (3,1), Израел (4,4), Армения (4,7), Казахстан (5,0), Албания (6,8) и Северна Македония (6,4). Заслужава да се отбележи, че в повечето страни от този списък, с изключение на Северна Македония, Армения и Израел, населението е преобладаващо мюсюлманско, за което консумацията на алкохол е забранена. За разлика от тях, в рамките на ЕС нито една държава няма годишна консумация на глава от населението под 5 литра чист алкохол. Само пет държави са под годишна консумация от 10 литра на глава от населението: Италия (8,0 литра), Малта (8,3 литра), Хърватия (8,7 литра), Швеция (9,0 литра) и Нидерландия (9,7 литра).

Европейците пият много, но колко често?

Данните показват, че с напредването на възрастта се увеличава и дневната консумация на алкохол. Хората на възраст между 15 и 24 години са най-малката група в статистиката на ежедневно пиещите алкохол (съставляват само 1%), докато при хората на 75 и повече години е по-вероятно да пият всеки ден (16%). В групата на възрастните хора обаче е и най-големият дял на тези, които изобщо не консумират алкохол или не са го консумирали през последните 12 месеца (40,3 %). В ЕС всекидневното пиене е най-често срещано в Португалия, където една пета (20,7%) от населението консумира алкохол ежедневно, следвана от Испания (13,0%) и Италия (12,1%). Най-нисък е делът на ежедневно употребяващите алкохол в Латвия и Литва - около 1%. Страната от ЕС с най-голям дял от населението, което пие алкохол всяка седмица, е Нидерландия (47,3%), Люксембург (43,1%) и Белгия (40,8%). В Хърватия е най-голям делът на населението (38,3%), което заявява, че никога не е консумирало алкохол или не е консумирало такъв през последните 12 месеца. Във всички европейски държави жените, които стоят настрана от алкохола, са много повече от мъжете. Жените са най-трезвени в Италия, където 46,7 % от тях заявяват, че никога не консумират алкохол или не са консумирали такъв през последните 12 месеца (в сравнение с 21,5 % от мъжете). В Кипър този показател е 44,2 % от жените срещу 12,8 % от мъжете, а в България - 42,0 % от жените срещу 16,2 % от мъжете.

Тежко алкохолно опиянение

В някои страни от ЕС има повече случаи на тежко пиянство, отколкото в други. Тежкото пиене се дефинира като прием на еквивалента на повече от 60 г чист етанол (приблизително шест стандартни алкохолни напитки) в рамките на един случай. Почти един от всеки пет европейци (19 %) признава, че през 2019 г. е имал епизоди на тежко пиене поне веднъж месечно. Най-голям дял от възрастните, участващи в случаи на тежко пиене поне веднъж месечно, е установен в Дания (38%), Румъния (35%), Люксембург (34%), Германия (30%) и Белгия (28%). Интересно е, че някои държави, в които значителна част от населението пие алкохол всеки ден, като Испания и Италия, се нареждат много ниско в скалата на тежкото пиене, съответно, с 6 и 4%. Евростат твърди, че редовната рискова консумация на алкохол за един случай е непропорционално по-разпространена сред мъжете. По същия начин процентът е по-висок сред хората с висше средно и колежанско/университетско образование и с най-високи доходи.

Колко питиета са безопасни?

Според СЗО няма безопасно ниво на пиене. Непиенето на алкохол е единственият начин да се избегнат вредните му ефекти. Въпреки това правителствата са издали насоки за нискорискова консумация. Наскоро например Националният център за употреба на вещества и пристрастяване препоръча на канадците да се ограничават само до две питиета седмично. Това е драстично намаление в сравнение с предишната препоръка, която допускаше 10 питиета седмично за жените и 15 питиета седмично за мъжете. Европа е по-благосклонна от Канада, а насоките са сравнително сходни в различните страни от ЕС. В Белгия, например, ограничението е 21 стандартни чаши седмично за мъже и 14 за жена, независимо дали става въпрос за половин литър бира или малка чаша вино.

Ирландия обаче препоръчва максимум 17 стандартни чаши седмично за мъжете и 11 за жените.

Според България и Нидерландия препоръчителният дневен лимит е или една чаша вино, или една бира, или 50 мл спиртни напитки. Германия твърди, че максималната допустима дневна доза за мъжете е 24 г алкохол, което се равнява или на 500 мл бира (една пинта), или на 250 мл вино (една голяма чаша вино), или на 60 мл спиртни напитки. На жените се препоръчва да пият наполовина по-малко. Естония препоръчва поне три свободни от алкохол дни в седмицата и да не се пести от дневния прием на алкохол, за да не се прекалява с него по-късно. Люксембург и Кипър препоръчват вино и бира пред спиртните напитки. Норвегия казва, че алкохолът не трябва да надвишава 5 % от общия калориен прием. Националната здравна служба на Обединеното кралство препоръчва да се пият не повече от 14 единици алкохол седмично, разпределени в три или повече дни. Това се равнява на около шест средно големи чаши вино (175 мл) или шест пинти бира с 4 % алкохолно съдържание. Тъй като жените имат по-малко вода в тялото си от мъжете с подобно телесно тегло, алкохолът при тях се абсорбира и преработва по различен начин. Това означава, че като цяло при жените концентрацията на алкохол в кръвта е по-висока след изпиването на еквивалентни количества алкохол.

Смъртоносната вреда от алкохола

СЗО свързва алкохола с 30 % от смъртните случаи, причинени от непреднамерени наранявания като удавяния и пътнотранспортни произшествия, и с 39 % от смъртните случаи, причинени от умишлени наранявания като самоубийства и убийства. Пиенето се свързва и с опасни психологически и социални последици, включително с приобщаване на младите хора към други вещества и към незащитен секс, които в крайна сметка играят роля за предаването на болести като ХИВ и вирусен хепатит. СЗО изчислява, че алкохолът е причина за почти 1 милион смъртни случая годишно в европейския регион на СЗО и за 3 милиона смъртни случая в световен мащаб.