Добивът от газохранилището "Чирен"  е спрян и по заповед на министъра на енергетиката Александър Николов съоръжението е преминало в режим нагнетяване, съобщи по време на открито заседание, посветено на цената на газа за този месец, новият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров. Той поясни, че целта на тази мярка е натрупване на резерви в случай на криза с доставките. Газохранилището в Чирен по традиция се изчерпва до края на март-началото на април, а сезонът на нагнетяване е през летните месеци, когато исторически цената на газа е по-ниска заради свитото потребление.

Заради ограничаването на количествата от Чирен, както и на базата на движението на цените на газовите пазари в Европа и промяната в курса на долара спрямо еврото, "Булгаргаз" е внесъл коригиращо заявление за цената на газа на 1 март. То предвижда поскъпване на природния газ с 3,5%  спрямо цената от 1 февруари до 113,73 лева за мегаватчас, посочиха от работната група на КЕВР, която анализира ценовите заявления на "Булгаргаз". Станислав Тодоров коментира още по време на заседанието, че оттук нататък енергийният регулатор ще одобрява всеки договор или промяна в договорите, които сключва "Булгаргаз", защото те оказват влияние върху цената на газа за крайния потребител. По този начин КЕВР ще бъде гарант, че правата на потребителите се спазват. Новият председател поиска от новия директор на "Булгаргаз" Людмил Йоцов във всяко ценово заявление да дава анализ за възможните алтернативни източници на газ, цените им и доказателства, че компанията е потърсила най-евтиния възможен газ за потребителите. Йоцов сподели, че компанията няма лиценз за търговия на европейските платформи, което ограничава подобни действия. Тодоров обаче бе категоричен, че има начини компанията да сключва краткосрочни, средносрочни и дори дългосрочни конкракти, с които да се разнообразят източниците и да се постигне максимално изгодна цена за бита. Тодоров призова още газовата компания да разграничи своите отговорности като обществен доставчик и търговец на газ. Бизнесът има възможност да сключва договори с други доставчици, а битът има само един доставчик на газ, категоричен е новият председател на КЕВР.