ТЕЦ Марица 3 поставя под риск цялата електроенергийна система на България и ще бъде временно затворена. Това заяви служебният министър на енергетиката Росен Христов на съвместен брифинг с Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите. Служебното правителство смята, че съществува реална опасност трите големи топлоелектрически централи в Маришкия басейн да преустановят работа, ако ТЕЦ Марица 3 продължи да замърсява въздуха. Енергийното министерство констатира многократни нарушения, които централата е извършила през уикенда. Във вторник стана ясно, че тя няма да отвори, ако не изпълни предписанията за експлоатация на мощностите. "С още две нарушения от централата България може да загуби 30% от енергийните си мощности, а десетки хиляди души да загубят работата си", стана ясно от официалните изказвания на министрите. Те обясниха, че въглищните централи у нас работят благодарение на дерогация от страна на ЕК - в рамките, на която всички централи може да извършват ограничени нарушения. Но бройката на нарушенията при ТЕЦ 3 бързо расте.

"Моментът е изключително критичен, защото срещу България има две наказателни процедури, свързани с качеството на атмосферния въздух. Едната е свързана с нарушаване на нормите на серен диоксид, а другата е с фини прахови частици", подчерта екоминистърът. "С още две нарушения тази дерогация ще бъде отменена, което би довело да затварянето на всички въглищни мощности в страната. Това ще превърне България от нетен износител на електроенергия в нетен вносител", заяви енергийният министър. Какво се е случило през последните дни? В рамките на по-малко от 12 часа, от петък до събота, в Димитровград са регистрирани осем превишения на нормите на серен диоксид. Държавата ни като членка на ЕС е поела ангажименти,които са неотменими по отношение на регулациите за екологична политика и опазване на околната среда. Съгласно този ангажимент допускането на нарушения за серен диоксид на годишна база е до 24 на средночасовите и до 3 на средноденонощните. В събота допустимият праг е бил достигнат, което поставя под риск работата и на онези енергийни мощности, чиято функционалност е в нормите на европейското екологично законодателство.