592 села в България са напълно обезлюдени или в тях живее само един човек. Справка на БТА в Националния регистър на населените места сочи, че към 31 декември 2021-а година още 15 селища са добавени към незавидната демографска статистика. Села, превърнали се в демографски пустини Общият брой на селищата, в които живеят от един до максимум девет души е 425, а 167 са тези, в които няма нито един постоянен обитател. Селата без население се увеличават с три в сравнение с 2020-а година. Към същата дата в страната има 5257 населени места, от които градовете са 257, селата - 4998, а манастирите със статут на населено място са два - Клисурският и Рилският.

С по един жител в страната са точно 60 села. По двама души живеят в 54 населени места, а по трима - в 50. Петдесет и едно са населените места в България с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 38 села, а с по шестима жители - 37 села. Общо 41 села имат по седем жители, други 51 са с по осем обитатели, а 43 села са с деветима души население. Габрово - златен медалист по демографска разруха Най-много съвсем опустели села или с едноцифрен брой жители има в област Габрово - общо 163 или с 3 повече в сравнение с предходната година. В този регион има общо 349 селища, така че близо половината от тях са или необитаеми или с под 10 жители. Безлюдните селища са разположени в 12 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 22 региона. След Габровска област по брой на населени места в тази група се нарежда област Велико Търново. В нея са разположени общо 336 населени места, от които 50 са без постоянно население, а 88 села - с под 10 обитатели. В двата региона са разположени повече от половината от селата в разглежданата група - общо 301. Най-многобройна е групата на селищата, в които живеят между 101 и 200 души включително - 747, като в сравнение с края на 2020 г. броят им нараства с 20. Следва групата на селата с население между 201 и 300 души, в която попадат 496 населени места. Трета по големина е групата на селищата с обитатели между 301 и 400 души, в която попадат 408 села. Повече от половината села в страната са по-големи от най-малкия град в България - Мелник. В него са регистрирани само 171 души.