Министерството на финансите на Русия направи пълен обрат и обяви, че е превело пълното дължимо плащане по държавния си дълг изцяло в долари - 564.8 милиона долара са преведени на платежния агент "Ситибанк" Лондон, става ясно от съобщение на страницата на Министерство на финансите на Руската федерация. Отделно са платени 84.4 милиона долара дължими лихви по други облигации. Министерството на финансите на Русия подчертава, че е изпълнило задълженията си съгласно условията в емисионната документация. "Плащанията бяха извършени във валутата на съответните еврооблигации - щатски долари. По този начин задълженията по обслужването на държавните еврооблигации се изпълняват в съответствие с условията, определени в документацията по емисията."

През март месец Министерството на финансите на Русия обяви, че планира да изпрати еквивалентната сума на лихвите в рубли. Нещо, което би представлявало неизпълнение (дефолт), ако не бъде коригирано в рамките на 30-дневен гратисен период. Именно това е направено и днес - платено е съгласно условията и в долари. Беше обявено и че Русия е направила плащане, дължимо на 4 април по две държавни облигации - с падеж през 2022 и 2042 г. - в рубли, а не в долари, които беше задължена да плати съгласно условията на ценните книжа. Няма яснота обаче какво се е случило с тези плащания.