„Топлофикация София“ започва поетапно пускане на парното от средата на седмицата. 

Общото включване на отоплението

в столицата може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза за трайно застудяване, според нормативната уредба. Данните, получавани от НИМХ, показват, че от 9 ноември (сряда) се очаква средноденонощните температури да паднат до +10 С°. Подаването на топлинна енергия ще започне първо към училища и детски градини, а след това и към административните и жилищни сгради, съобщават от компанията.

Преди пускането на отоплението

е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.Клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите и ако установят нередност, да се свържат със своя топлинен счетоводител. Максималното ограничаване на достъпа до абонатната станция в сградата ще възпрепятства евентуални манипулации и кражби на топлинна енергия. Това ще гарантира качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия.