По-леки наказания за клевета и обида и по-тежки - за престъпления, продиктувани от расизъм и ксенофобия, предлага правителството с промени в Наказателния кодекс. Министерският съвет одобри във вторник проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), с които се регламентират по-сериозни наказания за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, закана, следене, обида, оскверняване на религиозен храм или надгробен паметник, противозаконно унищожаване или повреждане на чужда вещ, подбуждане към извършване на престъпление и палеж - които са извършени по расистки подбуди. Промените са мотивирани от редица осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България. В глава четиринадесета „Престъпления против мира и човечеството“ на НК се предлага нова редакция на чл. 419а, предвиждаща да се носи наказателна отговорност за публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на подобни престъпления, извършено по начин, който може да създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност. Наказателна отговорност изрично ще се носи и за публично оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпленията, извършени по време на и във връзка с националсоциалистическия режим. За обида или клевета спрямо държавен орган ще има освобождаване от наказателна отговорност. Предвижда също намаляване на размера на глобите при обида и клевета, включително ако са били обидени публични личности. През последните години в България се наблюдава негативна тенденция при делата за клевета - нараснал е броят на наказателни дела срещу граждани, заведени от длъжностни лица заради подадени срещу тях сигнали. С измененията ще се премахнат и долните граници на глобите, които в момента са съответно 1000 и 3000 лева.