Онтарио ще удвои броя на икономическите имигранти, които посреща в провинцията, по силата на споразумение с федералното правителство за стимулиране на Програмата за кандидат-имигранти в Онтарио.

Федералният министър на имиграцията обяви, че през 2025 г. провинцията ще разполага с повече от 18 000 места по програмата.

Министърът на труда и имиграцията на Онтарио Монте Макнотън призова за удвояване през 2021 г., когато провинцията имаше право да приеме 9000 души по тази програма.

Според новото споразумение Онтарио ще премине от 9750 имигранти по програмата през 2022 г. към посрещането на 16 500 души през 2023 г., повече от 17 000 души през 2024 г. и повече от 18 000 души през 2025 г.

Правителството на Форд твърди, че хората, привлечени чрез миналогодишното разпределение, включват 3900 квалифицирани работници, 2200 софтуерни и ИТ работници, 1000 шофьори на камиони и повече от 100 медицински сестри и работници за лична помощ.

Макнотън казва, че броят на работещите в сферата на здравеопазването ще се промени драстично.