Канада с нови промени в имиграционната си система от 2022 г. Те ще са насочени към Националната професионална класификация (NOC), която е основна част от имиграционната политика на страната. Кандидатстващите за виза с цел имиграция трябва да са квалифицирани работници, които да докажат трудов стаж за съответната работна позиция в NOC. NOC е националната система на Канада, показваща професиите, за които имигрантите могат да кандидатстват. На всеки десет години федералното правителство извършва основна ревизия на NOC. По този начин промените се отразяват на канадската икономика и пазара на труда.През септември отделът по Заетост и социалното развитие в Канада (ESDC) представи NOC 2021. Той е изготвен на базата на задълбочени изследвания, анализи и оценка на канадската икономика.Към този момент службите за Имиграция, бежанци и гражданство в Канада (IRCC) и Заетостта и социалното развитие, използват NOC 2016. От IRCC съобщиха, че до есента на 2022 г. те няма да прилагат NOC 2021. Причината за това е, че федералното правителство иска да даде на заинтересованите страни, включително и на кандидатите за имиграция, повече време, за да се запознаят с промените в NOC 2021. 

Какви са промените

ESDC обобщава промените в NOC 2021, така:Сегашната структура на NOC е с четири категории "ниво на умения", но тя ще бъде заменена с нова система от шест категории (TEER). Те ще показват нивото на обучение, образованието, опитът и отговорностите във всяка професия. Досега NOC е включваше четири нива на умения - A: Работни места, изискващи висше образование; B: Работни места за квалифицирани професии или такива, изискващи диплома от колеж; C: Работни места, изискващи специфично обучение; D: Работни места, изискващи обучение преди започване на съответната позиция.NOC 2021 ще е разпределена в петстепенна йерархична система за класифициране на професиите. Те вече ще имат петцифрена система за кодиране вместо сегашната четирицифрена система.NOC 2021 вече няма да използва четирите категории - A, B, C, D, а вместо тях ще има TEER система с шест категории - 0, 1, 2, 3, 4 и 5.TEER 0 - Мениджърски позицииТЕЕR 1 - Завършено висше образование (бакалавър, магистър или доктор); или няколко години опит на конкретната работна позиция от TEER категория 2. ТЕЕR 2 - Завършване на програма след средно образование от две до три години в обществен колеж, институт или CÉGEP; или завършване на програма за обучение върху самата работа от две до пет години; или програма за обучение на полицаи и пожарникари; или няколко години опит на конкретна работна позиция от TEER категория 3. ТЕЕR 3 - Завършване на програма след средно образование за по-малко от две години в обществен колеж, институт или CÉGEP; или завършване на програма за обучение върху самата работа за по-малко от 2 години; или повече от шест месеца стаж на работно място, придружено с курсове за обучение; или специфичен професионален опит, изискващ поне средно образование; или няколко години опит на конкретна работна позиция от TEER категория 4. TEER 4 - Завършено средно образование; или няколко седмици обучение на работното място със средно образование; или няколко години опит в конкретна професия от TEER категория 5. TEER 5 - Кратка демонстрация на работата, като за нея не се изисква специално образование. 

Ще засегнат ли сериозно новите промени имигрантите или чуждестранните работници

За много кандидати за имиграция или чуждестранни работници NOC 2021 ще има минимално въздействие. Това е така, защото въпреки промените в NOC, техният трудов стаж ще продължи да отговаря на критериите за допустимост за желаната от тях работна позиция. С промените ще има кандидати, които досега не са отговаряли на условията, а сега вече ще могат да кандидатстват за определената работна позиция. От Статистическото управление на Канада обясняват, че има две основни причини, поради които четирите категории се заменят със системата TEER. Първо, системата TEER има за цел да предостави повече яснота относно нивото на образование и трудовия стаж, необходими за дадената работна позиция. Второ четирите категории създават изкуствени категоризации между ниско и висококвалифицирани работни места.