На 20 юни всяка година Българската православна църква почита паметта на Свети Наум Охридски. Името му се свързва с Преславската книжовна школа, с която започва разцветът на една нова християнска култура и началото на българската книжовна традиция.

Св. преподобни Наум Охридски бил българин от благороден произход. Като оставил всичко, последвал славянските равноапостоли св. Кирил и Методий в Моравия и Рим, където папа Адриан ІІ го ръкоположил за свещеник. 

Свети Наум Охридски или Преславски е средновековен български учен, книжовник и светец. Православната църква го тачи и като един от светите Седмочисленици. Произхожда от знатно, благородно славяно-българско семейство, което изоставя твърде рано, защото смята, че благородството и богатството са клевета.

На гроба на св. Наум се случват много изцеления. Подир смъртта на св. Методий той заедно със св. Климент се отправил за България, където българският цар Борис-Михаил го приел с радост. Св. Климент като учител на славянска писменост изпратил в югозападната част на държавата, а св. Наум останал в тогавашната столица Плиска. ю

В 893 г. на историческия църковнонароден събор било решено българската столица да бъде пренесена в Преслав. На същия събор Симеон Велики бил провъзгласен за цар вместо приелия монашество св. Борис–Михаил, а св. Климент бил ръкоположен за епископ. Тогава на негово място за учител бил назначен св. Наум, който работил там седем години.

После той построил манастир на брега на Охридското езеро на името на св. Архангели и живял в него десет години. Преставил се в Господа в 910 г., след като приел монашеско пострижение непосредствено преди смъртта си. Погребали го на северната стена на храма, където мощите му и досега почиват неоткрити, защото колкото пъти се опитвали да отворят гроба му, преподобният не позволявал това. От външната страна на храма е пристроена стаичка, в която нощуват болни и получават изцерение.

Наум умира на 23 декември 910 година. Малко след смъртта му Българската църква го канонизира за светец. В Охридската църква “Свети Никола Болнички” - или “Мали Свети Климент” - ликът на Свети Наум заедно с този на Свети Климент Охридски се пази върху стенописи от 1378 г. Печат с образа на Свети Наум Охридски от 16-17 век се съхранява в Църковно-историческия музей в София.

Икони и стенописи, изобразяващи чудесата, вършени от Свети Наум Охридски, както и неговата смърт, се намират в България, в македонския град Охрид и в православната църква “Света Троица” в град Мишколц, Унгария.