Съмнения за нередности, свързани с поредната обществена поръчка за милиони левове, която беше възложена на "Сиела" от ЦИК.Миналата година подобни подозрения се появиха, след като се разбра, че частната фирма "Сиела Норма", която достави устройствата, е струпала стотици машини на различни места в страната точно преди вота през ноември.

С обществената поръчка частната фирма

извърши редица дейности – транспорта на устройствата, тяхното инсталиране, техническа поддръжка и др. Очакваше се, че досега ЦИК ще е развила собствен капацитет за подобни дейности, но се оказва, че изборната администрация не е работила в тази посока. Затова е възложила работата на "Сиела" посредством особена процедура, предвидена в Закона за обществените поръчки – договаряне без предварително обявление.Това позволява на ЦИК да покани директно изпълнител на поръчката, без да прави конкурс. "Сиела" нямаше дори формален конкурент и беше избрана от комисарите с аргумента, че са работили с фирмата преди и знаят, че тя разполага с необходимите способности да свърши работата. ЦИК дори надскочи бюджета си, за да даде договора на "Сиела". Двете страни са се договорили за 7 880 194.00 лв. без ДДС. Това е с милион повече от първоначално предвидената максимална стойност на поръчката, при това без да се брои налогът. А като се включи и той, поръчката ще излезе близо 9.5 млн. лв. Мотивите за високия бюджет не са ясни.По-същественият въпрос е, че процедурата на договаряне без предварително обявление може да се ползва само при извънредни случаи – когато поръчката трябва да се възложи неотложно; възложителят не може да спази сроковете за изпълнение на работата, ако обяви конкурс; настъпили са изключителни обстоятелства. Всичко това подробно е обяснено в закона.ЦИК обаче не обяснява какво точно налага да използва специалната процедура. И този факт е отбелязан в предварителната проверка, която е направила Агенцията за обществените поръчки.

В становището на агенцията се посочва, че в подкрепа

на решението си да обяви поръчката, от ЦИК са пратили като доказателства копия от договорите си със "Сиела" от предни години. Представени са: договорът за доставка на 9600 машини от февруари 2021 г.; договорът за допълнителните 1600 устройства от октомври 2021 г.; договори за дейности по обслужване на машинното гласуване от юни и октомври 2021 г.Три от тези четири договора са сключени след процедура на договаряне без предварително обявление. Изключение прави само първият – за доставката на 9600 машини. Изглежда за комисията това се е превърнало в стандартен начин за действие. Комисарите не са пратили нищо друго на проверяващите, с което да подкрепят метода си на действие.

Оправданието на ЦИК, изложено в решението

на комисарите да обявят обществената поръчка без конкурс е, че сроковете до изборите са изключително кратки, заради което "за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените съгласно Изборния кодекс дейности". Проверяващите обаче казват, че конкретни причини не са посочени и допълват, че в закона е предвиден 60-дневен срок за подготовка и провеждане на изборите.В решението си за поръчката комисарите твърдят, че са разговаряли с транспортното министерство и "Български пощи" за евентуално обезпечаване на логистиката на машинното гласуване, и от пощите са признали, че няма да се справят. От агенцията обаче отсичат: "В подкрепа на изложените твърдения не са приложени доказателства". И отбелязват, че не са получили никаква друга информация какви действия е предприела ЦИК, за да обезпечи машинния вот. Което повдига въпроса – предприела ли е въобще други действия?